Tại huyện Mê Linh có 2 chị em sinh đôi rất đẹp là Trưng Trắc và Trưng Nhị, 2 cô không thích trồng dâu nuôi tầm như mẹ, mà chỉ thích múa gươm, bắn cung, cởi ngựa. Vào thời đó nhà Hán cai trị nước ta rất tàn ác. Thái Thú Tô Định rất tham lam, hắn sai quân lính vơ vét thóc lúa, gà vịt của dân, họ đánh dập dân rất tàn nhẫn, chúng lấy dùi nung đỏ rồi áp vào má các cụ già để hỏi nơi giấu thóc lúa. Chúng treo ngược trẻ con lên cành cây để bắt chỉ nơi ẩn trốn của bố mẹ. Những tiếng kêu rên khóc lóc, van lạy vang dội khắp đất trời…

          2 chị em Trưng Trắc đã bao lần giúp đỡ dân làng, chém. đứt tai Ngụy Húc, giết chết Tích Lâm là 2 tên tướng dưới trướng của Thái Thú Tô Định, dân chúng đã hoan hô 2 vị nữ Anh Hùng đã cứu giúp họ. ọ. ọ. ọ.

          Huyện Châu Diên lúc đó có ông Đặng Thi Sách là một thanh niên khỏe mạnh, rất yêu nước, thương dân.. Thi Sách đi khắp nơi để kết bạn cùng chí hướng, và một ngày kia Thi Sách nghe danh tiếng của 2 cô gái họ Trưng liền tìm tới kết thân… và sau đó Thi Sách cầu hôn Trưng Trắc. Trai tráng huyện Mê Linh càng ngày đến đầu phục dưới trướng của 2 vợ chồng Thi Sách rất đông. Họ huấn luyện cho dân làng tập luyện võ nghệ rèn đúc khí giới. Ngoài ra còn cấy lúa, trồng khoai, nuôi trâu bò để có sẳn lương thực, phòng khi cần dùng đến. Nghe tin, Tô Định cho gọi Thi Sách lên để hỏi, Thi Sách trình bày về chính sách dã man tàn ác của Tô Định, Tô Định tức giận giết chết Thi Sách và cho treo trước cành cây cao ở cổng thành và kể tội Thi Sách đã làm loạn, chống lại nhà Hán nên phải bị trừng phạt.

          Được tin dữ, Trưng Trắc làm lễ để tang chồng, xong làm tờ hịch gởi đi khắp nơi, hô hào dân chúng nổi dậy đánh đuổi quân cướp nước. Già trẻ, gái, trai kéo nhau về tụ hội ở Mê Linh rất đông để dựng cờ khởi nghĩa, thanh niên, thiếu nữ ở khắp nơi ùn ùn kéo về, Trưng Nhị đem đoàn trai tráng đang luyện tập võ nghệ ở thành Dền tới, Xuân Nương, Thiều Hoa, Bát Nạn, Lê Chân, Nàng Tía, những nữ kiệt xa gần, các huyện Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố cũng theo về với 2 Bà.

          Trưng Trắc làm lễ tế Trời Đất, Tổ Tiên, rồi đem quân tiến về thành Luy Lâu đánh Tô Định, Tô Định đem quân chống cự nhưng bị thua to, liền chạy trốn về Tàu, quân lính của hai Bà Trưng đại thắng, tiến vào thành Luy Lâu nơi đồn trú của Thái Tú gian ác. Dân chúng trong thành kéo ra đón mừng, rồi chỉ trong một thời gian ngắn, 65 thành trì ở các nơi dọ gặc Hán đóng giữ đều bị các nữ tướng của 2 bà đánh hạ. 2 bà Trưng lên ngôi đóng đô tại huyện Mê Linh.

          3 năm sau Vua Quan Vũ sai Mã Viện là một danh tướng thời Đông Hán làm Phục Ba Tướng Quân sang đánh Trưng Vương, Quân Trưng Vương đánh không lại phải rút về xã Hát Môn tỉnh Phúc Lộc (nay là huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây), thế bức quá bèn gieo mình xuống sông Hát Giang (chỗ sông Đáy tiếp vào sông Hồng Hà) mà tự vận. Bấy giờ là ngày mồng 6 tháng 3 năm Quí Mão 43. 

          Hai bà Trưng làm vua được 3 năm, nhưng lấy cái tài trí người đàn bà mà dấy được nghĩa lớn như thế, khiến cho vua tôi nhà Hán phải lo sợ, ấy cũng đủ để cái tiếng thơm muôn đời. Đến ngày nay có nhiều nơi lập đền thờ 2 Bà và hàng năm khắp nơi đều làm lễ tưởng niệm 2 Bà để ghi tạc cái danh tiếng hai người nữ anh hùng nước Việt Nam ta. 

            Lịch sử Việt Nam đã có bài thơ ca tụng 2 Bà như sau:

Bà Trưng quê ở Châu Phong

Giận loài tham bạo thù chồng chẵng quên

Chị, em nặng một lời nguyền

Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân

Ngàn Tây nỗi ánh phong trần

Ầm ầm binh mã tới gần Long Biên

Hồng quần nhẹ bước chinh yên.

Đuổi ngay Tô Định dẹp yên kinh thành.

Đô kỳ đóng ở Mê Linh

Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta

Ba thu gánh vác sơn hà

Một là báo phục, hai là bá vương

… Uy danh động tới Bắc Phương

Hán sai Mã Viện lên đường tấn công

Hồ Tây đua sức vẫy vùng

Nữ  nhi địch với anh hùng được sao!

Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo

Hai Bà thất thế cùng liều với sông!

Trước là nghĩa, sau là trung

Kể trong lịch sử anh hùng ai hơn.                                    

                                                            

                                                   Phóng sự của VVNNEWS

 

 

*********************************

         In trang