Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

HỌP MẶT KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 VÀ 1980 NĂM CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

Hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020); 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; thực hiện Hướng dẫn số 05/HD - CĐVC ngày 17/02/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, kế hoạch hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn, Ban nữ công; Sáng ngày 06/3/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2020) và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

QUẢN LÝ KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU, TRAO ĐỔI

TIN TỔNG HỢP


------THÔNG BÁO MỚI------


http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
http://www.haugiang.gov.vn/Portal/Default.aspx?pageindex=11&pageid=25&siteid=1
-------Số lượt truy cập------