Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Quy định tiêu chí kinh tế trang trại (24/03)

Ngày 28/02/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí kinh tế trang trại, Thông tư này thay thế Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo