Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Giải pháp phát triển bền vững tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên (14/11)

Liên kết Tiểu vùng TGLX có sự tham gia của 04 tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang và TP Cần Thơ nhằm thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, UBND tỉnh An Giang đại diện các tỉnh chủ trì xây dựng Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên”, ngày 03 tháng 11 năm 2017 đã hoàn thiện và gửi đến các tỉnh thống nhất.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo