LƯỢT TRUY CẬP

Lượt truy cập
TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 tại thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

Căn cứ Công văn số 1891-CV/BTGTW ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, về việc tổ chức Triển lãm mỹ thuật khu vực VIII năm 2017. Căn cứ quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, về việc thành lập Ban Chỉ đạo Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 22 năm 2017 tại Hậu Giang. Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-BCĐ ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII ĐBSCL, về việc thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực VIII đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 22 Hậu Giang năm 2017.

BỘ SƯU TẬP ẢNH

ALBUM NHẠC

VIDEO CLIP