Lượt truy cập

  TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

  DỊCH VỤ THƯ VIỆN

  ĐIỂM SÁCH

  SÁCH MỚI

BÁC HỒ VIÊN NGỌC QUÝ CỦA MỌI THỜI ĐẠI

Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, cuộc đời và sự nghiệp của Người như những trang huyền thoại thôi thúc nhiều công trình nghiên cứu và những tác phẩm ấn tượng ra đời có sức hấp dẫn kỳ lạ không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà cả đối với nhân dân thế giới. Một trong những công trình đó phải kể đến bộ sưu tập các mẩu chuyện phong phú về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh của Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan trong tác phẩm “Bác Hồ viên ngọc quý của mọi thời đại”.

  THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

  Giờ phục vụ

 Từ Thứ 2 - Thứ 3
  - Sáng: 7 h - 11 h
  - Chiều: 13 h - 17 h
  - Tối: 17 h - 19 h 30 '

Từ Thứ 4 - Thứ 6
  - Sáng: 7 h - 11 h
  - Chiều: 13 h - 17 h

Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ


  Điểm sách

 

  Liên kết sở, ngành

   Liên kết khác

Liên kết Thư viện

 
  Quản trị