Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Huyện Long Mỹ: Mô hình cải tạo vườn tạp xen canh hoa màu hiệu quả (05/06)

Những năm gần đây ở xã Vĩnh Thuận Đông đã xuất hiện nhiều mô hình cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả trồng lại những cây có hiệu quả kinh tế cao và xen canh hoa màu lấy ngắn nuôi dài đã có hiệu quả.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo