Liên kết website

Báo Giao thông

Số lượt truy cập


Web CounterTin tức và sự kiện

Triển khai Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ (31/03)

Ngày 24 tháng 02 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 (30/03)

Ngày 17 tháng 3 năm 2020 Bộ Tư pháp ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

Thông báo về việc tạm dừng đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (26/03)

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 514/UBND-NCTH ngày 19 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Sử dụng ứng dụng NCOVI, sử dụng nhằm cung cấp thông tin 2 chiều giữa người dân và cơ quan y tế để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 (16/03)

Sở Giao thông vận tải Hậu Giang triển khai tuyên truyền, hướng dẫn công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở sử dụng ứng dụng NCOVI.

Thông báo về việc hủy giấy phép lái xe do bị mất đề nghị cấp lại (Tháng 01/2020) (11/03)

Căn cứ khoản 4, Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang thông báo hủy 207 giấy phép lái xe khai báo bị mất đề nghị cấp lại (01/2020) đến các cơ quan có liên quan.

Sở Giao thông vận tải họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (10/03)

Ngày 06/3/2020 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải tổ chức họp mặt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Chính phủ ban hành Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ. (04/03)

Ngày 13/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2020/NĐ-CP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ Bảo trì đường bộ.

Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019. (04/03)

Ngày 10/01/2020, Sở Giao thông vận tải Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Triển khai Nghị quyết số 101/2019/NQ-QH14 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. (03/03)

Ngày 27 tháng 12 năm 2019 Nghị quyết số 101/2019/NQ-QH14 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua.

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 3 NĂM 2020 (26/02)

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 3 NĂM 2020

Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. (19/02)

Ngày 07 tháng 02 năm 2020 Bộ Tư pháp ban hành văn bản về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (19/02)

Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Tăng cường các giải pháp chủ động ngăn ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. (07/02)

Sở GTVT Hậu Giang ban hành văn bản số 212/SGTVT-QLVT ngày 06/02/2020 về việc tăng cường các giải pháp chủ động ngăn ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Thông báo về việc hủy giấy phép lái xe do bị mất đề nghị cấp lại (Tháng 11,12 năm 2019). (31/01)

Căn cứ khoản 4, Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang thông báo hủy 332 giấy phép lái xe khai báo bị mất đề nghị cấp lại (Tháng 11,12 năm 2019) đến các cơ quan có liên quan.

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 02 NĂM 2020 (22/01)

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 02 NĂM 2020

Triển khai các văn bản Luật (02/01)

Ngày 23 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường UBND tỉnh. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIV kỳ họp thứ 7 thông qua gồm 4 văn bản Luật và 01 Nghị định.

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 01 NĂM 2020 (02/01)

Lịch sát hạch tháng 01/2020

Tổng kết công tác liên ngành về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2017. (04/01)

Căn cứ kế hoạch Liên ngành số 713/KHLN-ĐKVN ngày 24/02/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2017; Căn cứ quyết định số 258/QĐ-SGTVT ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Sở giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2017; Thực hiện Kế hoạch liên ngành số: 26/KH-LNCS ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn giao thông đường thủy nội địa tỉnh Hậu Giang. Ngày 01/12/2017 Đoàn liên ngành tỉnh Hậu Giang tổng kết kết quả thực hiện công tác liên ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Triển khai Công điện số 1882/CĐ-CP về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018. (01/01)

Ngày 08 tháng 12 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1882/CĐ-CP về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018.

Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra hoạt động các bến khách ngang sông. (24/11)

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện hoạt động tại các bến khách ngang sông trong mùa mưa bão.


Quan ly Dao tao - Sat hach
Quan ly Van tai
Cap, doi Giay phep KDVT - Phu hieu truc tuyen
Doi GPLX truc tuyen