Liên kết website

Báo Giao thông

Số lượt truy cập


Web CounterTin tức và sự kiện

Triển khai Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa. (29/05)

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

Trao tặng “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2020. (28/05)

Ngày 21/5/2020, Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang đã tổ chức đến thăm hỏi và trao tặng “Mái ấm công đoàn” cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 6 NĂM 2020 (25/05)

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 6 NĂM 2020.

Triển khai Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam (06/05)

Ngày 17 tháng 4 năm 2020 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT quy định về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam QCVN 39:2020/BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020 và thay thế Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam QCVN 39:2011/BGTVT.

Thông báo về việc hủy giấy phép lái xe do bị mất đề nghị cấp lại (Tháng 02/2020) (06/05)

Căn cứ khoản 4, Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang thông báo hủy 327 giấy phép lái xe khai báo bị mất đề nghị cấp lại (02/2020) đến các cơ quan có liên quan.

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện công tác đào tạo và sát hạch lái xe. (29/04)

Thực hiện Chỉ thị số 680/CT-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong tình hình mới.

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 5 NĂM 2020 (29/04)

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 5 NĂM 2020

Thông báo về việc tổ chức thực hiện các hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. (24/04)

Thực hiện Công văn số 3863/BGTVT- CYT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn các điều kiện y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông; Công văn số 3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/4/2020; Công văn số 2475/TCĐBVN-VT ngày 23/4/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo Văn bản số 3863/BGTVT-CYT và Văn bản số 3864/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải.

Thông báo về việc tổ chức thực hiện các hoạt động vận tải trong thời gian diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. (20/04)

Thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 3655/BGTVT-VT ngày 16/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 759/UBND-NCTH ngày16/4/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT (13/04)

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT quy định về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT.

Thông báo về việc tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn các loại phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải (10/04)

Thực hiện Công văn số 1960/TCĐBVN-VT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn các loại phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải.

Triển khai Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ (31/03)

Ngày 24 tháng 02 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 (30/03)

Ngày 17 tháng 3 năm 2020 Bộ Tư pháp ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

Thông báo về việc tạm dừng đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (26/03)

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 514/UBND-NCTH ngày 19 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Sử dụng ứng dụng NCOVI, sử dụng nhằm cung cấp thông tin 2 chiều giữa người dân và cơ quan y tế để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 (16/03)

Sở Giao thông vận tải Hậu Giang triển khai tuyên truyền, hướng dẫn công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở sử dụng ứng dụng NCOVI.

Thông báo về việc hủy giấy phép lái xe do bị mất đề nghị cấp lại (Tháng 01/2020) (11/03)

Căn cứ khoản 4, Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang thông báo hủy 207 giấy phép lái xe khai báo bị mất đề nghị cấp lại (01/2020) đến các cơ quan có liên quan.

Sở Giao thông vận tải họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (10/03)

Ngày 06/3/2020 Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải tổ chức họp mặt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Chính phủ ban hành Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ. (04/03)

Ngày 13/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2020/NĐ-CP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ Bảo trì đường bộ.

Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019. (04/03)

Ngày 10/01/2020, Sở Giao thông vận tải Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Triển khai Nghị quyết số 101/2019/NQ-QH14 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. (03/03)

Ngày 27 tháng 12 năm 2019 Nghị quyết số 101/2019/NQ-QH14 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua.


Quan ly Dao tao - Sat hach
Quan ly Van tai
Cap, doi Giay phep KDVT - Phu hieu truc tuyen
Doi GPLX truc tuyen