Tin hoạt động

Phụng Hiệp đạt giải nhất trong Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2018

Ngày 18/9, Ban Chỉ huy Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch năm 2018. Tham dự Hội nghị có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; sở ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và các hộ dân trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị.

Tổ chức bộ máy hành chính

Chủ trương cải cách hành chính

Hệ thống thông tin