Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Hội nghị Sơ kết thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2011-2014 (05/10)

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Trung tâm Nước sạch và VSMTNT đã diễn ra Hội nghị Sơ kết thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch và VSMTNT giai đoạn 2011-2014, kế hoạch thực hiện theo dõi – đánh giá Nước sạch và VSMTNT năm 2015, phương hướng giai đoạn 2016-2020. Đến dự buổi sơ kết có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Y tế; Cục Thống kê và trên 60 đại biểu đại diện cho UBND, Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện/thị xã/thành phố, đại diện cho 54 UBND xã tham gia thực hiện Bộ chỉ số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo