Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học cho lực lượng công chức, viên chức. (09/10)

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học cho lực lượng cán bộ trẻ của đơn vị, Chi cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản đã cử 04 công chức, viên chức tham gia lớp tập huấn “ Bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học và phổ biến các văn bản khoa học công nghệ” do Trung tâm ứng dụng Khoa học Công nghệ Hậu Giang mở, diễn ra từ ngày 01/10/2015 đến ngày 03/10/2015.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo