Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015 -2017 (21/10)

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/ĐUK ngày 19/5/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2017; Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 23/6/2014 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT về việc chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2015-2017.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo