Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh Hậu Giang họp chọn xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (27/11)

Chiều ngày 25/11/2015 tại phòng họp số 3 Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh họp bàn xét chọn 16 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, kiêm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Giáo dục, Văn hóa thể thao và du lịch, Tài chính và Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo