Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Châu Thành: Nhà vườn khấm khá từ cây mít (28/03)

Các năm qua Trạm Khuyến nông Châu Thành đã tổ chức tập huấn chuyển giao cho nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật đồng thời hỗ trợ hợp tác xã thực hiện thí nghiệm phòng trị bệnh trên cây mít bằng cách sử dụng phân hữu cơ vi sinh và xử lý các chế phẩm sinh học nhằm hạn chế bệnh xì mủ thân, bệnh sơ đen và sượng trái rất hiệu quả đồng thời tổ chức hội thảo nhân rộng.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo