Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Chỉ thị nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở động vật trên địa bàn tỉnh (25/05)

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống bệnh động vật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngành Nông nghiệp đã phối hợp cùng chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai thực hiện nhiều hoạt động như giám sát dịch bệnh, tiêm phòng cho vật nuôi, tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong công tác phòng, chống dịch, tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trong chăn nuôi, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y,... Qua đó, đã góp phần đáng kể trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật của địa phương.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo