Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Họp Ban chỉ đạo Đề án 1.000 (01/10)

Ngày 30/9/2014, Ban Giám đốc Sở chủ trì một cuộc họp quan trọng nhằm xác định Ngân hàng tham gia và địa chỉ tốt trong cung cấp giống cây trồng, vật nuôi để thực hiện Đề án 1.000 trong dân.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo