Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Canh tác cây trồng cần chú ý bón voi và sử dụng chế phẩm sinh học (09/09)

Đất trở nên chua khi bị suy thoái là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh trong đất phát triển như bệnh vàng lá, thối rễ, chảy mủ thân... ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo