Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Nâng cao kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên ngành Nông nghiệp (09/10)

Sáng ngày 08 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp với Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tổ chức lớp “Tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015”. Thành phần tham dự buổi Tập huấn gồm có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo công chức, viên chức phụ trách tuyên truyền pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; đặc biệt là sự tham gia học tập của các cán bộ tại các Trạm, Hạt chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo