Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Tiếp tục thực hiện việc chi trả tiền bồi hoàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình Kè kênh xáng Xà No giai đoạn 2 (31/10)

Ngày 30/10/2014, Ban QLDA ĐTXD nông nghiệp Hậu Giang đã tiếp tục tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ, bồi hoàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình Kè kênh xáng Xà No giai đoạn 2 đoạn từ kênh 500 đến cầu Bốn Tổng – Một Ngàn thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo