Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hậu Giang thực hiện công tác kiểm tra và cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông thủy sản (27/07)

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Vừa qua Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Hậu Giang ban hành Quyết định số 65/QĐ-QLCL về việc thành lập Tổ kiểm tra và cấp giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho đối tượng là các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo