Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Hiệu quả 3 năm triển khai và phát triển dự án “Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo ở huyện Vị Thủy” (25/03)

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là nông hộ nghèo ở địa phương, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hậu Giang đã phối hợp với Chương trình Heifer Việt Nam triển khai thực hiện dự án “Cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo ở huyện Vị Thủy”.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo