Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Tập huấn kỹ năng viết tin, bài trên Trang Thông tin điện tử (02/10)

Nhằm nâng cao chất lượng của các tin, bài viết trên Trang Thông tin điên tử, sáng ngày 02/10/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài trên Trang Thông tin điện tử cho 30 học viên là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác viết tin, bài các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo