Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Long Mỹ: Hiệu quả Mô hình đập thời vụ cải tiến kiểu mới phục vụ công tác ngăn mặn (29/12)

Nhằm tìm ra Mô hình đập thời vụ ngăn mặn có chi phí xây dựng thấp, vận hành dễ dàng, bảo đảm kỹ thuật, huy động nhân lực ít, tuổi thọ đập đáp ứng yêu cầu, có thể triển khai cùng một lúc nhiều đập… là cần thiết nhằm đáp ứng hiệu quả công tác ngăn mặn bảo đảm sinh hoạt và sản xuất của người dân, góp phần bảo đảm an ninh xã hội, an ninh lương thực của tỉnh. Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT) kết hợp với Phòng NN và PTNT huyện Long Mỹ đã xây dựng Mô hình đập thời vụ cải tiến ngăn mặn kiểu mới thay thế các đập thời vụ kiểu cũ tại các kênh có bề rộng tương đối lớn, bước đầu cho thấy hiệu quả thiết thực.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo