Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Châu Thành tiến hành thẩm định hộ đăng ký tham gia Đề án 1000 (28/11)

Thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 – 2016 và định hướng đến năm 2020 (đề án 1000) của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hậu Giang.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo