Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Chuẩn bị gieo sạ vụ lúa Đông Xuân 2015 - 2016 (01/12)

Nhằm chủ động trong việc tổ chức sản xuất, phòng trị các đối tượng sâu bệnh kịp thời, đạt hiệu quả và bảo vệ tốt vụ lúa Đông xuân 2015 – 2016, đảm bảo về diện tích, năng suất và sản lượng theo kế hoạch đã đề ra.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo