Sở, ngành Hậu Giang

Thông tin thị trường

Tin tức và sự kiện

Sửa đổi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (12/10)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Văn bản mới
Nông sản chủ lực

 
 
 
 
 
 
 
Bản đồ quy hoạch ngành

Liên kết Web

Quảng cáo