HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo tham gia chương trình CLIENT II

Được uỷ quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Công tác phía Nam (Bộ KH&CN) triển khai Chương trình CLIENT II tại khu vực phía Nam, Chương trình của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Cộng hoà Liên bang Đức (BMBF), được hình thành để hỗ trợ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường và năng lượng, tập trung chủ yếu là Hiệu quả tài nguyên và các công nghệ sử dụng tài nguyên bền vững, Quản lý nước, Bảo vệ khí hậu/năng lượng hiệu quả, Thích ứng với biến đổi khí hậu, Quản lý đất đai. Thời gian gửi đăng ký tham gia trước ngày 31/5/2016.

 

CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18-5

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
CHÌA KHÓA CỦA THÀNH CÔNG

CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18-5

CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18-5
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
CHÌA KHÓA CỦA THÀNH CÔNG

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website