HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

      Tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch sởi trên địa bàn Hậu Giang

Bệnh sởi đang xảy ra tại hầu hết các tỉnh trên cả nước, đã có nhiều trường hợp tử vong ở trẻ em do sởi hoặc liên quan đến bệnh sởi; nhằm chủ động ngăn chặn lây lan dịch, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc bệnh và chết do bệnh sởi; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch sởi tại Công điện số 477/CĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2014. Ngày 17/4/2014, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện một số việc sau:

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website