HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

      Thỏa ước hợp tác liên kết hình thành khối ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giữa các trung tâm có cùng lĩnh vực ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác và nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngày 15/10/2014 tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ tổ chức buổi ký kết Thỏa ước hợp tác liên kết hình thành khối Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giữa các Trung tâm Ứng dụng vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website