HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Hiệu quả mô hình sử dụng nấm Trichoderma và các phế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ, hạn chế ngộ độc hữu cơ và nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa

Nhằm giảm chi phí trong sản xuất lúa cho bà con nông dân, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường khí hậu, đồng thời áp dụng những kỹ thuật mới trong sản xuất lúa thì việc triển khai thực hiện mô hình “Sử dụng nấm Trichoderma và các chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ, hạn chế ngộ độc hữu cơ và nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa” là mô hình mang lại hiệu quả cao, góp phần giúp người dân sản xuất lúa giảm chi phí và nâng cao trình độ trong canh tác lúa. Mô hình được triển khai thực hiện tại xã Long Phú, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Lịch làm việc

     Dịch vụ trực tuyến    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website