HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm CBCCVC làm việc kém hiệu quả

Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp,… Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

Phát triển bền vững mô hình cây trồng, vật nuôi gắn xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 21/2, Tỉnh tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề phát triển bền vững mô hình cây trồng, vật nuôi gắn xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp. Tham gia buổi tọa đàm có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng cùng một số nhà khoa học, doanh nghiệp, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương trong tỉnh và đông đảo người dân.

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website