HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Thông tin về đề tài: “Xây dựng mô hình nuôi lươn công nghiệp ở nông hộ”

Thực hiện Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về đề tài: “Xây dựng mô hình nuôi lươn công nghiệp ở nông hộ” do ông Võ Hoàng Nhung làm chủ nhiệm và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện đề tài. Dự kiến nghiệm thu đề tài trong tháng 9/2016.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 trên địa bàn tỉnh

Kết quả toàn tỉnh có 7 đơn vị xếp loại khá, 12 đơn vị xếp loại trung bình và 11 đơn vị xếp loại yếu. Đây là kết quả được công bố tại hội nghị tổng kết đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) năm 2015 trên địa bàn tỉnh vào sáng 30/8 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh chủ trì.

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website