HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

     TIN MỚI CỦA TỈNH

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh

Hiện nay vào đầu mùa mưa cũng là mùa sinh sản của các loài thủy sản tự nhiên và để đảm bảo cho việc thả cá có ý nghĩa thiết thực, hạn chế đánh bắt thủy sản nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành và địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website