Liên kết Ngành KH&CN

Bộ KH&CN

Cục SHTT

Cục ATBX&HN

Tổng cục TC-ĐL-CL

TBT Việt Nam

Viện TCCL Việt Nam

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Kiểm định cân trên địa bàn huyện Long Mỹ năm 2018

Thực hiện theo tinh thần Kế hoạch số 243/KH-PKTHT của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Mỹ ngày 19 tháng 11 năm 2018 về việc kiểm định phương tiện cân trên địa bàn huyện Long Mỹ năm 2018. Đồng thời, để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và tạo điều kiện cho các thương nhân, các tiểu thương kinh doanh tại các chợ thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2. Vừa qua, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Mỹ cùng với UBND các xã tiến hành đợt kiểm định cân định kỳ tại 06 chợ trên địa bàn huyện Long Mỹ kéo dài trong 3 ngày từ ngày 28/11/2018 đến ngày 30/11/2018.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Lịch Tuần và Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến    CHUYÊN MỤC

    Video - KH&CN

    Video - Sở hữu trí tuệ

     Liên kết trong tỉnh