Liên kết Ngành KH&CN

Bộ KH&CN

Cục SHTT

Cục ATBX&HN

Tổng cục TC-ĐL-CL

TBT Việt Nam

Viện TCCL Việt Nam

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Thông tin Đề tài “Xây dựng mô hình tư vấn học đường ở bậc trung học của tỉnh Hậu Giang”

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về đề tài “Xây dựng mô hình tư vấn học đường ở bậc trung học của tỉnh Hậu Giang” do ThS. Lê Hồng Đào làm chủ nhiệm và Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 9/2018.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Lịch Tuần và Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến    CHUYÊN MỤC

    Video - KH&CN

    Video - Sở hữu trí tuệ

     Liên kết trong tỉnh