HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Thông tin về đề tài “Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây chuối ở tỉnh Hậu Giang”

Thực hiện Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về đề tài “Xây dựng mô hình trồng thâm canh cây chuối ở tỉnh Hậu Giang” do PGS.TS. Lê Văn Bé làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 10/2015

     TIN MỚI CỦA TỈNH

Hậu Giang trở thành tỉnh có trên 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hậu Giang trở thành tỉnh có trên 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới khi xã Đông Thạnh được công nhận vào ngày 10/10. Đông Thạnh cũng là xã đầu tiên của huyện Châu Thành hoàn thành nông thôn mới, góp phần hoàn thành mục tiêu tất cả các đơn vị cấp huyện trong tỉnh Hậu Giang đều có xã nông thôn mới. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh dự lễ công nhận.

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website