HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

      Tập huấn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang kết hợp với Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đã tổ chức lớp tập huấn “Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 các đơn vị hành chính nhà nước tỉnh Hậu Giang”, tham gia tập huấn có hơn 60 đồng chí đại diện ban ISO 9001:2008 từ các sở, ban, ngành và các huyện trong toàn tỉnh tham dự.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website