HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

      THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức năm 2014.

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-SNV ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014 của Sở Khoa học và Công nghệ;

     TIN MỚI CỦA TỈNH

Tổng kết công tác quản lý điều hành cung cấp và tiết kiệm điện năm 2014

Ngày 24/12, tại hội trường Sở Công thương, Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện năm 2014 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Nhơn, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện năm 2014 chủ trì hội nghị.

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website