HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Hậu Giang: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016

Nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác Bảo vệ môi trường (BVMT) đến đông đảo cán bộ, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và tầng lớp nhân dân. UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016. Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016: “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”. Thời gian tổ chức các hoạt động từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website