HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Hậu Giang: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Nhằm tiếp tục biểu dương và tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ đối với sự phát triển đất nước, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ; động viên thế hệ trẻ nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website