HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO: đăng ký tham dự Hội thao ngành Khoa học và Công nghệ năm 2015

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang thông báo đăng ký tham dự Hội thao ngành Khoa học và Công nghệ năm 2015 tổ chức tại Đồng Tháp. Vận động viên (VĐV) tham dự Hội thao là công chức, viên chức và người lao động hiện đang công tác tại Sở có thời gian làm việc từ 01 (một) năm trở lên, có thẻ công chức, viên chức hoặc thẻ công đoàn. Danh sách đăng ký gửi về Văn phòng Sở trước ngày 08/9/2015

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website