HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Thí điểm cơ chế PPP tài trợ cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Nhằm hướng tới mục tiêu huy động nguồn lực và sự tham gia thực hiện của nhiều đối tác khác nhau nhằm giải quyết các vấn đề lớn của lĩnh vực khoa học và công nghệ; thúc đẩy sự hợp tác và gắn kết giữa các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư trong hoạt động khoa học và công nghệ. Ngày 07/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1931/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công tư (PPP), đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website