Liên kết Ngành KH&CN

Bộ KH&CN

Cục SHTT

Cục ATBX&HN

Tổng cục TC-ĐL-CL

TBT Việt Nam

Viện TCCL Việt Nam

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo Kế hoạch Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao nhận thức về giá trị kinh tế của nhãn hiệu hàng hóa khi đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước để các doanh nghiệp có thể tự bảo vệ tài sản của mình trong giai đoạn hội nhập kinh tế. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 28/KH-SKHCN về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp. Thời gian từ tháng 12 năm 2017 đến hết tháng 11 năm 2020

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Lịch Tuần và Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến    CHUYÊN MỤC

    Video - KH&CN

    Video - Sở hữu trí tuệ

     Liên kết trong tỉnh