-----Số lượt truy cập----

xanga widget

Liên kết website

Báo Nhân dân
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Báo Thanh niên
Báo tuổi trẻ
Báo điện tử ĐCS Việt Nam
Tạp chí Cộng sản
Báo Quân dội nhân dân VN
Tin tức & Sự kiện

Cần đổi mới mạnh mẽ giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng và nhân dân
Cách đây 84 năm, nhân Ngày Quốc tế đỏ 1-8-1930, Ban Cổ động và tuyên truyền của Ðảng Cộng sản Việt Nam đã phát hành tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 1-8 lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết. Từ đó, ngày 1-8 hằng năm trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo.

Hậu Giang: Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 ( khóa XI). (04/07)
Ngày 03-7-2014, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI). Tại đầu cầu Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì; tại Hậu Giang, đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Một số kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII (24/06)
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII họp từ ngày 20/5 đến 24/6/2014. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng sau:

Một số nội dung của Công ước LHQ về Luật biển 1982 (16/06)
Nội dung Công ước bao gồm một loạt điều khoản. Những điều khoản quan trọng nhất quy định về việc thiết lập các giới hạn, giao thông đường biển, trạng thái biển đảo, và các chế độ quá cảnh, các vùng đặc quyền kinh tế, quyền tài phán thềm lục địa, khai khoáng lòng biển sâu, chính sách khai thác, bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học, và dàn xếp các tranh chấp, bao gồm:

Tài liệu tuyên truyền về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng ĐQKT và TLĐ của Việt Nam (16/06)
Khoảng 05 giờ 22 phút ngày 01/5/2014, cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện Giàn khoan nước sâu “Haiyang Shiyou-981” (dịch sang tiếng Việt là “Giàn khoan Hải Dương-981”) và 03 tàu dịch vụ dầu khí của phía Trung Quốc di chuyển từ Tây Bắc đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) xuống phía Nam.

------Điểm tin-----

Tuy đã ra đời cách đây 65 năm (11-6-1948), nhưng đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Có thể nói, Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự thể hiện sinh động và sâu sắc tư tưởng của Người về lòng yêu nước.

 

15 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành A đã tích cực thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 và đã Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của Văn hóa đối với đời sống xã hội, chính vì vậy các hoạt động văn hóa trong những năm qua đã tập trung vào việc giáo dục con người có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Xây dựng con người văn hóa bắt đầu từ mỗi gia đình và trong mỗi khu dân cư. Phát triển mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa nhằm tạo môi trường văn hóa - đạo đức lành mạnh.

 

 


-----Video clip----

---Phóng sự ảnh--