-----Số lượt truy cập----

xanga widget

Liên kết website

Báo Nhân dân
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Báo Thanh niên
Báo tuổi trẻ
Báo điện tử ĐCS Việt Nam
Tạp chí Cộng sản
Báo Quân dội nhân dân VN
Tin tức & Sự kiện

Hậu Giang: tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7 năm 2015
Sáng ngày 01/7/2015, tại Hội trường Thành ủy thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức thành công Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2015.

Hậu Giang: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Vị Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. (29/06)
Trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 6 năm 2015, Đảng bộ huyện Vị Thủy tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là Đại hội cấp huyện được Tỉnh ủy Hậu Giang chọn làm điểm, thực hiện thí điểm chủ trương của Bộ Chính trị, Đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Đại hội có 300 đại biểu tham dự đại diện cho 3.493 đảng viên của 51 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Huyện ủy Châu Thành A tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (24/06)
Sáng ngày 19/6/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành A tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) gắn với Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 của Đảng bộ huyện.

THÀNH PHỐ VỊ THANH TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 41 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ CHỈ THỊ 50 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA IX) (18/06)
Thực hiện Công ăn số 1276-CV/BTGTU ngày 15/5/2015 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, sáng ngày 16/6/2015, Thành ủy Vị Thanh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX "Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí Thư TW Đảng khóa IX "Về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Huyện ủy Vị Thủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt cấp huyện. (18/06)
Chiều ngày 15/6/2015, tại Hội trường UBND huyện, Huyện ủy Vị Thủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

------Điểm tin-----

Tuy đã ra đời cách đây 65 năm (11-6-1948), nhưng đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Có thể nói, Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự thể hiện sinh động và sâu sắc tư tưởng của Người về lòng yêu nước.

 

15 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành A đã tích cực thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 và đã Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của Văn hóa đối với đời sống xã hội, chính vì vậy các hoạt động văn hóa trong những năm qua đã tập trung vào việc giáo dục con người có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Xây dựng con người văn hóa bắt đầu từ mỗi gia đình và trong mỗi khu dân cư. Phát triển mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa nhằm tạo môi trường văn hóa - đạo đức lành mạnh.

 

 


-----Video clip----

---Phóng sự ảnh--