-----Số lượt truy cập----

xanga widget

Liên kết website

Báo Nhân dân
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Báo Thanh niên
Báo tuổi trẻ
Báo điện tử ĐCS Việt Nam
Tạp chí Cộng sản
Báo Quân dội nhân dân VN
Tin tức & Sự kiện

Thành phố Vị Thanh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2014
Từ ngày 31/3 đến ngày 03/4/2014 Ban Tuyên giáo Thành ủy Vị Thanh phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cho 96 cán bộ là lực lượng báo cáo viên thường trực của các xã, phường, báo cáo viên các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy và 52/52 Bí thư các chi bộ ấp, khu vực trên địa bàn thành phố.

Nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác Khoa giáo ở Hậu Giang (03/04)
Với mục đích tăng cường công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối chung và đường lối của Đảng về lĩnh vực khoa giáo; thực hiện mục tiêu, phương hướng phát triển các lĩnh vực khoa giáo, phát triển bền vững con người và nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ nay đến cuối năm 2014, công tác khoa giáo tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Hậu Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2014 (28/03)
Ngày 28/3/2014, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 4/2014.

Tỉnh ủy Hậu Giang sơ kết công tác quí I/2014 (28/03)
Sáng ngày 27.3.2014, Hậu Giang họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, khóa XII, sơ kết công tác quý I/2014 và triển khai chương trình công tác quý II/2014.

Hậu Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2014 (10/03)
Sáng ngày 07.3.2014, tại Hội trường Trường chính trị tỉnh, Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3.2014 cho các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường cao đẳng, đại học, phóng viên báo, đài và lãnh đạo ban tuyên giáo, ban tuyên huấn, trung tâm bồi dưỡng cấp huyện, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh.

------Điểm tin-----

Tuy đã ra đời cách đây 65 năm (11-6-1948), nhưng đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Có thể nói, Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự thể hiện sinh động và sâu sắc tư tưởng của Người về lòng yêu nước.

 

15 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành A đã tích cực thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 và đã Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của Văn hóa đối với đời sống xã hội, chính vì vậy các hoạt động văn hóa trong những năm qua đã tập trung vào việc giáo dục con người có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Xây dựng con người văn hóa bắt đầu từ mỗi gia đình và trong mỗi khu dân cư. Phát triển mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa nhằm tạo môi trường văn hóa - đạo đức lành mạnh.

 

 


-----Video clip----

---Phóng sự ảnh--