-----Số lượt truy cập----

xanga widget

Liên kết website

Báo Nhân dân
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Báo Thanh niên
Báo tuổi trẻ
Báo điện tử ĐCS Việt Nam
Tạp chí Cộng sản
Báo Quân dội nhân dân VN
Tin tức & Sự kiện

Hậu Giang kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2015)
Chiều ngày 29.7.2015, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2015).

Hậu Giang tổ chức điểm cầu Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 7/2015 (20/07)
Ngày 16/7/2015, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2015 và tập huấn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến.

Huyện Châu Thành tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 -2020. (16/07)
Trong 02 ngày 14 & 15/7/2015, tại Hội trường Huyện ủy, Đảng bộ Châu Thành tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Công Chánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, mặt trận, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện và 258 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.995 đảng viên của 53 chi, đảng bộ trực thuộc trong toàn đảng bộ tham dự.

Hậu Giang tích cực bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững (15/07)
Vào ngày 15/11/2004, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Với mục đích tổng kết thực tiễn, nhằm rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, thực hiện đạt hiệu quả hơn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững, Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức đánh giá lại quá trình 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW Ban Bộ Chính trị từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

Huyện ủy Vị Thủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư (15/07)
Sáng ngày 10/7/2015 Huyện ủy Vị Thủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41- NQ/TW, ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về “bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

------Điểm tin-----

Tuy đã ra đời cách đây 65 năm (11-6-1948), nhưng đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Có thể nói, Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự thể hiện sinh động và sâu sắc tư tưởng của Người về lòng yêu nước.

 

15 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành A đã tích cực thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 và đã Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của Văn hóa đối với đời sống xã hội, chính vì vậy các hoạt động văn hóa trong những năm qua đã tập trung vào việc giáo dục con người có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Xây dựng con người văn hóa bắt đầu từ mỗi gia đình và trong mỗi khu dân cư. Phát triển mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa nhằm tạo môi trường văn hóa - đạo đức lành mạnh.

 

 


-----Video clip----

---Phóng sự ảnh--