-----Số lượt truy cập----

xanga widget

Liên kết website

Báo Nhân dân
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Báo Thanh niên
Báo tuổi trẻ
Báo điện tử ĐCS Việt Nam
Tạp chí Cộng sản
Báo Quân dội nhân dân VN
Tin tức & Sự kiện

Phụng Hiệp tổ chức Hội thi tuyên truyền lịch sử Đảng bộ huyện
Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, ngày 12 tháng 12 năm 2015, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Tuyên giáo phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội thi tuyên truyền lịch sử Đảng bộ huyện, Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị và các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011- 2015, để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng trong thời gian tới tốt hơn.

Huyện ủy Phụng Hiệp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCHTW Đảng (khóa XI) (10/11)
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sáng ngày 06/11/2015 tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Phụng Hiệp tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12 (khóa XI), kết quả Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XII và triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Phụng Hiệp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho trên 140 đồng chí cán bộ chủ chốt huyện và xã, thị trấn.

Châu Thành tổ chức Hội thi “Báo cáo viên giỏi năm 2015, chủ đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” (07/11)
Ngày 6/11/2015, tại Hội trường Huyện ủy huyện Châu Thành, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội thi “Báo cáo viên giỏi năm 2015, chủ đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hậu Giang: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2015 (05/11)
Nhằm cung cấp những thông tin chính thống và nâng cao nhận thức cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên về tình hình trong nước và quốc tế hiện nay, sáng ngày 4/11/2015, tại Hội trường UBND thành phố Vị Thanh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2015.

Thành ủy Vị Thanh tổ chức học tập quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (29/10)
Sáng ngày 23-10-2015, Thành uỷ Vị Thanh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

------Điểm tin-----

Tuy đã ra đời cách đây 65 năm (11-6-1948), nhưng đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Có thể nói, Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự thể hiện sinh động và sâu sắc tư tưởng của Người về lòng yêu nước.

 

15 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành A đã tích cực thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 và đã Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của Văn hóa đối với đời sống xã hội, chính vì vậy các hoạt động văn hóa trong những năm qua đã tập trung vào việc giáo dục con người có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Xây dựng con người văn hóa bắt đầu từ mỗi gia đình và trong mỗi khu dân cư. Phát triển mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa nhằm tạo môi trường văn hóa - đạo đức lành mạnh.

 

 


-----Video clip----

---Phóng sự ảnh--