Tin tức & Sự kiện              Chào mừng đến Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang!

Thị xã Long Mỹ tổng kết công tác tuyên giáo 2017 và sơ kết 01 năm thực hiện CT-05 của Bộ Chính trị
Ngày 19/1, Ban Tuyên giáo thị ủy Long Mỹ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017; sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên (19/01)
Năm 2017, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên các cấp có nhiều nỗ lực, cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, để công tác tuyên truyền miệng từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới; thời gian tới cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương thức hoạt động tuyên truyền; góp phần ổn định tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Không chăm lo chu đáo đời sống người dân, dân vận sẽ không thuyết phục (11/01)
(Chinhphu.vn) - Nhấn mạnh “mất dân là mất tất cả”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ yêu cầu không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước và nếu không chăm lo một cách cụ thể, chu đáo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, “thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận, công tác quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân cũng không có sức thuyết phục”

Hậu Giang tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo viên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 gắn với tổng kết cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (10/01)
Sáng ngày 09/01/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, triển khai nhiệm vụ năm 2018 gắn với tổng kết cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Thông tin - Tuyên truyền

Văn bản mới ban hành

------Điểm tin-----

Tuy đã ra đời cách đây 65 năm (11-6-1948), nhưng đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Có thể nói, Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự thể hiện sinh động và sâu sắc tư tưởng của Người về lòng yêu nước.

 

15 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Châu Thành A đã tích cực thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 và đã Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của Văn hóa đối với đời sống xã hội, chính vì vậy các hoạt động văn hóa trong những năm qua đã tập trung vào việc giáo dục con người có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Xây dựng con người văn hóa bắt đầu từ mỗi gia đình và trong mỗi khu dân cư. Phát triển mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa nhằm tạo môi trường văn hóa - đạo đức lành mạnh.

 

 ---Phóng sự ảnh--Liên kết websiteBáo Nhân dân
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Báo Thanh niên
Báo tuổi trẻ
Báo điện tử ĐCS VN
Tạp chí Cộng sản
Báo QĐND VN
---Số lượt truy cập----

xanga widget