-----Số lượt truy cập----

xanga widget

Liên kết website

Báo Nhân dân
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Báo Thanh niên
Báo tuổi trẻ
Báo điện tử ĐCS Việt Nam
Tạp chí Cộng sản
Báo Quân dội nhân dân VN
Tin tức & Sự kiện

Hậu Giang mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 4
Thực hiện Hướng dẫn số 82-HD/BTGTW ngày 12/6/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc xây dựng nội dung và thực hiện chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên các cấp (2013 – 2015);

Hậu Giang khai mạc kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII (11/12)
Sáng ngày 09/12/2014, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, Hậu Giang khai mạc kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa VIII. Dự và chủ tọa kỳ họp có đồng chí Đinh Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng 47/50 đại biểu chính thức tham dự.

Hậu giang tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2014 (06/12)
Sáng ngày 04/12/2014, tại Hội trường Nhà khách Bông Sen, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác Thông tin đối ngoại năm 2014 cho gần 70 đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự. Dự và chủ trì có đồng chí Phạm Văn Tửu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Thành phố Vị Thanh đổi mới phương pháp triển khai lịch sử đảng bộ địa phương tại các trường THPT (04/12)
Sáng ngày 15/11, tại 2 điểm trường THPT Vị Thanh và trường THPT Chiêm Thành Tấn, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vị Thanh đã phối hơp với các trường tổ chức lớp học tập tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ Vị Thanh cho 350 học sinh khối 10 của trường.

Thị ủy Ngã Bảy tổ chức Hội thi tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (28/11)
Ngày 25/11/2014, Thị ủy Ngã Bảy tổ chức Hội thi Tìm hiểu nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng bộ địa phương giai đoạn 1930 – 2010.

------Điểm tin-----

Tuy đã ra đời cách đây 65 năm (11-6-1948), nhưng đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Có thể nói, Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự thể hiện sinh động và sâu sắc tư tưởng của Người về lòng yêu nước.

 

15 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành A đã tích cực thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 và đã Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của Văn hóa đối với đời sống xã hội, chính vì vậy các hoạt động văn hóa trong những năm qua đã tập trung vào việc giáo dục con người có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Xây dựng con người văn hóa bắt đầu từ mỗi gia đình và trong mỗi khu dân cư. Phát triển mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa nhằm tạo môi trường văn hóa - đạo đức lành mạnh.

 

 


-----Video clip----

---Phóng sự ảnh--