-----Số lượt truy cập----

xanga widget

Liên kết website

Báo Nhân dân
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Báo Thanh niên
Báo tuổi trẻ
Báo điện tử ĐCS Việt Nam
Tạp chí Cộng sản
Báo Quân dội nhân dân VN
Tin tức & Sự kiện

Tân Bình tổ chức thành công đại hội điểm của tỉnh
Từ ngày 24 – 25/3/2015, Đảng bộ xã Tân Bình chính thức diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là 01 trong 03 đảng bộ cấp cơ sở được tỉnh Hậu Giang chỉ đạo tổ chức đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư. Tham dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh, Lãnh đạo huyện Phụng Hiệp, đại diện lãnh đạo các huyện, thị, thành trong tỉnh và 110 đại biểu chính thức.

Nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác tham mưu về khoa giáo (23/03)
Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn đại hội Đảng các cấp (18/03)
Sáng ngày 18/3/2015, tại Hội trường Tỉnh ủy, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị tập huấn đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng; ban thường vụ và chánh, phó văn phòng phụ trách tổng hợp các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh; các đồng chí thuộc nhóm báo cáo viên thường trực cấp huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Hậu Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2015 (02/03)
Sáng ngày 02/3/2015, tại hội trường Thành ủy Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hậu Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2015.

Hậu Giang: tham dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến (06/02)
Sáng ngày 05/02/2015, tại hội trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hậu Giang đã tổ chức tham dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 02/2015 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

------Điểm tin-----

Tuy đã ra đời cách đây 65 năm (11-6-1948), nhưng đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Có thể nói, Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự thể hiện sinh động và sâu sắc tư tưởng của Người về lòng yêu nước.

 

15 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành A đã tích cực thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 và đã Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của Văn hóa đối với đời sống xã hội, chính vì vậy các hoạt động văn hóa trong những năm qua đã tập trung vào việc giáo dục con người có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Xây dựng con người văn hóa bắt đầu từ mỗi gia đình và trong mỗi khu dân cư. Phát triển mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa nhằm tạo môi trường văn hóa - đạo đức lành mạnh.

 

 


-----Video clip----

---Phóng sự ảnh--