Tin tức & Sự kiện              Chào mừng đến Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang!

Châu Thành A: Tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội giỏi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.
Sáng ngày 22/6/2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Hội Nông dân huyện Châu Thành A long trọng tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội giỏi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.

Báo chí cách mạng Việt Nam - Cội nguồn, đặc trưng, trọng trách (21/06)
(ĐCSVN) - Năm 1917, lịch sử nhân loại chứng kiến một sự kiện có tính bước ngoặt đối với sự phát triển của thế giới: Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga thành công mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

TXNB: sơ kết thực hiện chỉ tiêu về mức độ hài lòng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương đợt I/2017 (21/06)
Sáng ngày 21/6/2017, tại phòng họp số 3 trụ sở Thị ủy; Ban Tuyên giáo Thị ủy Ngã Bảy tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chỉ tiêu về mức độ hài lòng của người dân đối với Cấp ủy, Chính quyền địa phương đợt I/2017. Đồng chí Nguyễn Văn Phil, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị Tuyên truyền biển, đảo Việt Nam năm 2017 (20/06)
Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/BTGTU ngày 07/3/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, chiều ngày 20/6/2017, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền biển đảo năm 2017.

Châu Thành A: Tổ chức Họp mặt các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (12/06)
Sáng ngày 06/6/2017, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A long trọng tổ chức Họp mặt các gương điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2017). Đồng chí Đồng Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thông tin - Tuyên truyền

Văn bản mới ban hành

------Điểm tin-----

Tuy đã ra đời cách đây 65 năm (11-6-1948), nhưng đến nay, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Có thể nói, Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự thể hiện sinh động và sâu sắc tư tưởng của Người về lòng yêu nước.

 

15 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Châu Thành A đã tích cực thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 và đã Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của Văn hóa đối với đời sống xã hội, chính vì vậy các hoạt động văn hóa trong những năm qua đã tập trung vào việc giáo dục con người có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Xây dựng con người văn hóa bắt đầu từ mỗi gia đình và trong mỗi khu dân cư. Phát triển mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa nhằm tạo môi trường văn hóa - đạo đức lành mạnh.

 

 ---Phóng sự ảnh--Liên kết websiteBáo Nhân dân
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Báo Thanh niên
Báo tuổi trẻ
Báo điện tử ĐCS VN
Tạp chí Cộng sản
Báo QĐND VN
---Số lượt truy cập----

xanga widget