Tin tức và sự kiện

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC TẠI XÃ VĨNH VIỄN, HUYỆN LONG MỸ VÀ XÃ HỎA LỰU TP.VỊ THANH
Thực hiện Chương trình số 06/CTPH-STP-BDT phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2016. Nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số tìm hiểu những quy định của pháp luật.

Phòng Dân tộc huyện Châu Thành A tổ chức Họp mặt lễ Sen Đôn ta tại Thị trấn Bảy Ngàn. (12/10)
Nhân dịp lễ Sen Đôn-ta năm 2015 của đồng bào dân tộc Khmer. Đây là lễ hội thể hiện lòng tri ân báo hiếu của con cháu đối với các bậc tiền bối. Ngày 9 tháng 10 năm 2015. Phòng Dân tộc huyện Châu Thành A phối hợp với UBND thị trấn Bảy Ngàn long trọng tổ chức họp mặt các vị Đại đức, Sư sãi, cán bộ, người có uy tín và bà con hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện.

Phòng Dân tộc huyện Châu Thành A tổ chức họp mặt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2015 (21/09)
Thực hiện chương trình phối hợp năm 2015. Ngày 18/9/2015 phòng Dân tộc và phòng Tư pháp huyện Châu Thành A phối hợp tổ chức họp mặt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tại hội trường UBND thị trấn Bảy ngàn. Đây là lần thứ hai trong năm 2015 phòng dân tộc tổ chức cuộc họp mặt

Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang kiểm tra việc thực hiện các chương trình dự án đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc năm 2015 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (18/09)
Ngày 17/9/2015, Đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang do đồng chí Lê Văn Kha Trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và làm việc với huyện Phụng Hiệp về việc triển khai thực hiện các chương trình dự án đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc năm 2015. Tiếp đoàn có Phòng Dân tộc huyện, các phòng ban và xã ấp có liên quan.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức họp mặt tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tại tỉnh Hậu Giang năm 2015. (27/08)
Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/BCĐTNB ngày 24/6/2015 của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ về việc tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo năm 2015; Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 17/7/2015 của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc tổ chức tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2015.

Kết quả thực hiện các Chương trình, Chính sách dân tộc       Liên kết website         

------Hổ trợ trực tuyến-----