Thông tin cần biếtThống kê truy cập

Visitor Counter

Tin tức và sự kiện

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Long Mỹ họp thẩm tra văn bản trình Kỳ họp thứ Bảy (14/12)

Ngày 13/12/2017, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND thị xã Long Mỹ khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự cuộc họp có Ông Võ Chí Tâm - Trưởng ban KT-XH HĐND thị xã, đại diện Thường Trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã, các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội; lãnh đạo Ban pháp chế; Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị và Văn phòng HĐND - UBND thị xã.

Văn bản mới


Hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh

Hoạt động Văn phòng Hội đồng nhân dân

Hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Phụng Hiệp họp thẩm tra văn bản trình kỳ họp lần thứ Sáu

Ngày 07/12/2017, Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp lần thứ Sáu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Phụng Hiệp khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự buổi họp có ông Lê Hoàng Việt - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Như Lê - Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND - UBND huyện , đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban của huyện. Ông Mai Văn Tình - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ tọa cuộc họp.

Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri

        Văn bản nghiên cứu        

                   Tiêu điểm       

                   Bầu cử               

              Truyền hình          

              Chuyên mục         

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

            Dự thảo Luật