Sở, ngành Hậu Giang

Liên kết website khác


Tin tức & Sự kiện

Các tỉnh miền Tây Nam Bộ 2 ký kết thi đua năm 2016 (20/05)

Tiếp tục tạo sự đổi mới và chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyê truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp ;uật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Văn bản mới
Tin tức & sự kiện mới

Các tỉnh miền Tây Nam Bộ 2 ký kết thi đua năm 2016 (20/05)

Tiếp tục tạo sự đổi mới và chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyê truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp ;uật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (19/05)

Ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2016.

Chủ trương đầu tư Nhà máy xay xát chế biến gạo chất lượng cao và Trung tâm Lúa giống Tân Hòa (13/05)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư “Nhà máy xay xát chế biến gạo chất lượng cao và Trung tâm Lúa giống Tân Hòa” do Công ty TNHH xuất khẩu lương thực thực phẩm Miền Tây làm chủ đầu tư.

Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 (09/05)

Nhằm triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tổ chức lại Hợp tác xã kiểu mới (09/05)

Ngày 05-06/5/2016, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ miền Nam (Socencoop) và các tổ chức Australian Government và The Asia Foundation đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tổ chức lại Hợp tác xã các tỉnh, thành phố miền Nam.

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn. (06/05)

Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và quốc tế lao động 01/5/2016, Chi đoàn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức hoạt động thể dục thể thao tại Nhà thi đấu đa năng thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang.

Hội nghị triển khai công tác Bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (06/05)

Thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016. Sở Tư pháp tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 13 tháng 4 năm 2016 về tập huấn công tác Bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tiến độ thi công công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang (06/05)

Ngày 04/5/2016, Tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh và Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, cùng dự có Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công công trình.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 (03/05)

Tại Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 tỉnh Hậu Giang.

Tiến độ dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí Nguyễn Kim Hậu Giang (27/04)

Dự án do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim Hậu Giang thuê đất để đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí Nguyễn Kim Hậu Giang tại phường 1, thành phố Vị Thanh với diện tích là 7.242,7 m2.

Họp Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra (20/04)

Vừa qua, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Chủ tịch Hội đồng) có buổi họp với các sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương trong tỉnh về việc “Quy hoạch chi tiết nuôi, chế biến cá tra tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư có đồng chí Ong Phước Hải - Phó giám đốc tham dự cuộc họp.

Trên 36 tỷ đồng khắc phục hậu quả hạn hán (19/04)

Ngày 11/4/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 604/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015 - 2016 (đợt 2).

Tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (11/04)

Ngày 05/4/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đảng viên (08/04)

Thực hiện kế hoạch số 04-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan về mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chi bộ Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đảng viên thuộc đối tượng 5.

Công bố Quyết định bổ nhiệm (06/04)

Ngày 05 tháng 4 năm 2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang đã công bố các Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ công chức.

Quy định về ký quỹ các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (29/03)

Căn cứ Luật Đầu tư và tại Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có quy định: Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Hơn 50 công trình điện nông thôn được đầu tư (24/03)

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục công trình thực hiện đầu tư năm 2016 của dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang”.

Công tác chuẩn bị tổ chức MDEC Hậu Giang 2016 (23/03)

MDEC là Diễn đàn hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long, sự kiện được tổ chức đầu tiên vào năm 2007, sau đó định kỳ hàng năm sẽ do một tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đăng cai tổ chức. Riêng năm 2015, sự kiện này được thay thế bởi sự kiện “Tuần lễ xanh du lịch đồng bằng sông Cửu Long” tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2016 (22/03)

Vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2016. Mục đích của Kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong việc quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị.

Chợ đêm thứ 3 tại Hậu Giang (22/03)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Công văn số 376/UBND-KTTH chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Tư vấn - Quy hoạch - Xây dựng Thành Đạt đầu tư tổ chức Chợ đêm tại trục đường trung tâm thị trấn Một Ngàn, ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

TIN DOANH NGHIỆPDịch vụ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Loạt bài về đấu thầu EPC