Sở, ngành Hậu Giang

Liên kết website khác


Tin tức & Sự kiện

Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang (12/07)

Vừa qua, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Út - Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan và 30 đảng viên của Đảng bộ tham dự.

Văn bản mới
Tin tức & sự kiện mới

Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang (12/07)

Vừa qua, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Út - Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan và 30 đảng viên của Đảng bộ tham dự.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2017 (08/07)

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2017.

Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 ngành Kế hoạch và Đầu tư và ký kết thi đua năm 2016 (29/06)

Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm ngành kế hoạch và đầu tư và ký kết thi đua năm 2016 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vị Thủy.

Tập huấn Công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2016. (17/06)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức lớp tập huấn 02 ngày cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực đối ngoại và công tác thông tin đối ngoại các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Luân chuyển nội bộ cán bộ công chức (16/06)

Thực hiện công tác cán bộ theo quy định, ngày 15/6/2016 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 119/QĐ-SKHĐT về việc luân chuyển nội bộ cán bộ công chức.

Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016–2020 (14/06)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016–2020. Mục tiêu của Kế hoạch này nhằm thực hiện đường lối kinh tế của Đảng và Nhà nước gắn việc phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói, giảm nghèo; có chính sách, kế hoạch để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh góp phần xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ trương đầu tư Nhà máy xử lý rác thải Hậu Giang (14/06)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư “Nhà máy xử lý rác thải Hậu Giang” do Công ty Cổ phần Greenity làm chủ đầu tư.

Tập huấn pháp luật hợp tác xã (13/06)

Trong khuôn khổ của dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (Dự án GIG), từ ngày 06 - 11/6/2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án GIG tổ chức khóa tập huấn cho các tập huấn viên về pháp luật hợp tác xã và hướng dẫn đăng ký hợp tác xã.

Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng (10/06)

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 8/6/2016 về việc sửa đổi Điều 4 và sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5 Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (10/06)

Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất phân bón hỗn hợp phun qua lá (01/06)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư “Nhà máy sản xuất phân bón hỗn hợp phun qua lá” do Công ty TNHH Cửu Long làm chủ đầu tư.

Chủ trương đầu tư Mở rộng trại thực nghiệm Hiệp Hưng (30/05)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư “Mở rộng trại thực nghiệm Hiệp Hưng” do Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Các tỉnh miền Tây Nam Bộ 2 ký kết thi đua năm 2016 (20/05)

Tiếp tục tạo sự đổi mới và chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyê truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp ;uật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (19/05)

Ngày 16/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2016.

Chủ trương đầu tư Nhà máy xay xát chế biến gạo chất lượng cao và Trung tâm Lúa giống Tân Hòa (13/05)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư “Nhà máy xay xát chế biến gạo chất lượng cao và Trung tâm Lúa giống Tân Hòa” do Công ty TNHH xuất khẩu lương thực thực phẩm Miền Tây làm chủ đầu tư.

Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 (09/05)

Nhằm triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tổ chức lại Hợp tác xã kiểu mới (09/05)

Ngày 05-06/5/2016, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ miền Nam (Socencoop) và các tổ chức Australian Government và The Asia Foundation đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tổ chức lại Hợp tác xã các tỉnh, thành phố miền Nam.

Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn. (06/05)

Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) và quốc tế lao động 01/5/2016, Chi đoàn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức hoạt động thể dục thể thao tại Nhà thi đấu đa năng thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang.

Hội nghị triển khai công tác Bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (06/05)

Thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016. Sở Tư pháp tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 13 tháng 4 năm 2016 về tập huấn công tác Bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tiến độ thi công công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang (06/05)

Ngày 04/5/2016, Tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh và Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, cùng dự có Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công công trình.

TIN DOANH NGHIỆPDịch vụ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Loạt bài về đấu thầu EPC