Sở, ngành Hậu Giang

Liên kết website khác


Tin tức & Sự kiện

Về Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018 (06/07)

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, về tham gia Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018.

Văn bản mới
Tin tức & sự kiện mới

Về Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, về tham gia Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2018.

Tập huấn về ứng dụng hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và ứng dụng cảnh báo, vi phạm, thu hồi

Ngày 11 tháng năm 2018 vừa qua, Cục Đăng ký kinh kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang chính thức hoạt động

Ngày 30 tháng 11 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang tiếp nhận đoàn khám chữa bệnh xương khớp, lắp ráp tay, chân giả cho người nghèo

Tổ chức The Corporation of Mercer University (tổ chức Mercer) là tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ đã 04 lần hoạt động tại Hậu Giang với hoạt động:

HỘI NGHỊ KÝ KẾT THI ĐUA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HẬU GIANG NĂM 2018

Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị giao ban và ký kết thi đua năm 2018

Giảm 50% lệ phí đăng ký TLDN từ ngày 20/01/2018

Ngày 04 tháng 12 năm 2017 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi,

Hội thảo xin ý kiến sửa đổi, bổ sung NĐ số 78/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của CP

Sáng ngày 09/3/2018 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo xin ý kiến dự thảo Nghị đ

Hậu Giang tiếp nhận tài trợ XD trường học của Tổ chức SCC năm 2018

Trong năm 2017, Tổ chức SCC - Anh – một tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tài trợ

Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Nhằm giúp đảng viên và quần chúng nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Hậu Giang phê duyệt Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ký phê duyệt Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025.

Chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công

Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT, ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công của các Bộ, ngành trung ương và địa phương.

Hậu Giang phê duyệt Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng nguồn vốn (NGO) đến năm 2025

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ký phê duyệt Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Ngày 05/1/2018, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017

Hậu Giang nỗ lực hoàn thành 19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội năm 2017

Qua tổng hợp từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, qua 8 tháng đầu năm 2017, trong 19 chỉ tiêu chủ yếu

Trung thu cho em tại xã Vĩnh Viễn, Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày 02 tháng 10 năm 2017 ( Nhằm ngày 13/8/2014 Âm lịch), Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND và Xã đoàn xã Vĩnh Viễn, Long Mỹ

Hai chương trình học bổng từ tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thống nhất tại Hậu Giang

Trong thời gian qua, hàng năm, tổ chức VNSF – Hoa Kỳ đã tài trợ các chương trình học bổng hàng năm ch

TIN DOANH NGHIỆPDịch vụ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến