Liên kết Website

UBND Tỉnh
Sở Nội Vụ
Sở Xây Dựng
Sở Công Thương
Sở Tài Nguyên & MT
Sở Lao Động- TB&XH
Sở Kế Hoạch & Đầu Tư
Sở Nông Nghiệp & PTNT
Sở Khoa Học Công Nghệ
-------Lượt truy cập-------

Website Statistics
Tin Tức & Sự Kiện

Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (01/02)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND (01/02)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Sở Tư pháp Hậu Giang tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật theo định kỳ (01/02)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, nhằm triển khai các văn bản pháp luật mới của Trung ương và địa phương đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.

Châu Thành A triển khai công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng PHPBPBGDPL năm 2016 (27/01)

Sáng nay - 27/01/2016, được sự cho phép của UBND huyện Châu Thành A, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành A đã tổ chức hội nghị triển khai công tác Tư pháp và hoạt động của Hội đồng PHPB GPPL năm 2016

Hậu Giang: Thành lập Văn phòng công chứng thứ sáu (25/01)

Ngày 21/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ký Quyết định số 135/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nguyễn Hoàng Tuấn.

Hỗ trợ trực tuyến