Liên kết Website

UBND Tỉnh
Sở Nội Vụ
Sở Xây Dựng
Sở Công Thương
Sở Tài Nguyên & MT
Sở Lao Động- TB&XH
Sở Kế Hoạch & Đầu Tư
Sở Nông Nghiệp & PTNT
Sở Khoa Học Công Nghệ
-------Lượt truy cập-------

Website Statistics
Tin Tức & Sự Kiện

Tăng mức trợ cấp đối với người có công với cách mạng (02/03)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2015/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Lương tăng thêm đối với CBCCVC có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (26/02)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (25/02)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2014. (13/02)

Sáng ngày 06/02/2015, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2014 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, gắn với tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ trực tuyến