Liên kết Website

UBND Tỉnh
Sở Nội Vụ
Sở Xây Dựng
Sở Công Thương
Sở Tài Nguyên & MT
Sở Lao Động- TB&XH
Sở Kế Hoạch & Đầu Tư
Sở Nông Nghiệp & PTNT
Sở Khoa Học Công Nghệ
-------Lượt truy cập-------

Website Statistics
Tin Tức & Sự Kiện

Công văn đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2015 (21/04)

Thực hiện Công văn số 1076/BTP-TĐKT ngày 07/4/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương

Đất chuyên trồng lúa nước được NSNN hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm (20/04)

Theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa vừa được Chính phủ ban hành ngày 13/4/2015, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ địa phương sản xuất lúa 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước

Quy định giá tiêu thụ nước sạch giai đoạn 2015 - 2017 trên địa bàn tỉnh (20/04)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp (16/04)

ngày 16 tháng 4 năm 2015, UBND tỉnh Hậu Giang đã ký ban hành Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, thay thế Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI (16/04)

Sáng ngày 15/4, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XI đến đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp

Hỗ trợ trực tuyến