Liên kết Website

UBND Tỉnh
Sở Nội Vụ
Sở Xây Dựng
Sở Công Thương
Sở Tài Nguyên & MT
Sở Lao Động- TB&XH
Sở Kế Hoạch & Đầu Tư
Sở Nông Nghiệp & PTNT
Sở Khoa Học Công Nghệ
-------Lượt truy cập-------

Website Statistics
Tin Tức & Sự Kiện

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh (24/06)

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh năm 2015, Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Tổ chức sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định 59/2012/NĐ-CP).

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp 06 tháng đầu năm 2015 (24/06)

Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp 06 tháng đầu năm của Phòng Tư pháp cấp huyện và các đơn vị cấp xã, phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngành, từ đó có biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và thời gian tiếp theo. Đồng thời qua đó phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng trong Ngành; phát hiện những thiếu sót, hạn chế cũng như những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; xác định đúng nguyên nhân, qua đó rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp khắc phục, tháo gỡ, vừa qua, Sở Tư pháp Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 16/KH-STP kiểm tra công tác Tư pháp 06 tháng đầu năm 2015.

4 mức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (12/06)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức (04/06)

Ngày 29/5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 Bộ luật Lao động.

Hỗ trợ trực tuyến