Liên kết Website

UBND Tỉnh
Sở Nội Vụ
Sở Xây Dựng
Sở Công Thương
Sở Tài Nguyên & MT
Sở Lao Động- TB&XH
Sở Kế Hoạch & Đầu Tư
Sở Nông Nghiệp & PTNT
Sở Khoa Học Công Nghệ
-------Lượt truy cập-------

Website Statistics
Tin Tức & Sự Kiện

Chương trình bồi dưỡng và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp (28/07)

Vừa qua, Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam phân công các đơn vị trực thuộc phối hợp với Cục Công tác phía Nam thực hiện một số công tác hỗ trợ, tiếp sức và đồng hành cùng sự phát triển doanh nghiệp tại địa phương.

Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ (28/07)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký ban hành Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang

Tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo (24/07)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Thành lập Tổ Công tác liên ngành về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh (24/07)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vừa ký ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND thành lập Tổ Công tác liên ngành về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổ Công tác liên ngành).

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh (24/06)

Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh năm 2015, Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Tổ chức sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định 59/2012/NĐ-CP).

Hỗ trợ trực tuyến