Hình ảnh - Video

Kỷ niệm 35 năm thành lập Thanh Tra Bộ Tư pháp
Hội thảo nghành
Hội nghị tuyên truyền PL

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN

CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2018

Thể lệ 

Phiếu dự thi

Tin tức và sự kiện

SỞ TƯ PHÁP BÀN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC SANG SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH (15/08)

Thực hiện Công văn số 2413/BTP-PBGSPL ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Để triển khai kịp thời, hiệu quả, thống nhất, đồng bộ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14 tháng 8 năm 2018 Sở Tư pháp tiến hành bàn giao việc quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước về cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

CHI BỘ 2 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (08/08)

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ nhằm bổ sung cho Đảng đội ngũ đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng ngành không ngừng phát triển lớn mạnh.

TRIỂN KHAI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2018 (03/08)

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 621/KHPH.HĐPHPBGDPL-BATGT ngày 06/7/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) và Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm 2018. Trên cơ sở đó, Ngày 01 tháng 8 năm 2018, Ban Tổ chức Cuộc thi đã tiến hành họp triển khai việc tổ chức cuộc thi và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Tổ chức.

 
Thủ tục hành chính
Văn bản pháp luật
Bộ pháp điển
Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Hậu Giang
Lịch công tác
Danh sách thôi quốc tịch
Thông báo đấu giá
Văn bản pháp luật Hậu Giang
Một cửa điện tử
Thông báo
Góp ý
Lượt truy cập
Website Statistics
Liên kết Website