Liên kết Website

UBND Tỉnh
Sở Nội Vụ
Sở Xây Dựng
Sở Công Thương
Sở Tài Nguyên & MT
Sở Lao Động- TB&XH
Sở Kế Hoạch & Đầu Tư
Sở Nông Nghiệp & PTNT
Sở Khoa Học Công Nghệ
-------Lượt truy cập-------

Website Statistics
Tin Tức & Sự Kiện

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức (16/10)

Ngày 14/10/2014, Giám đốc Sở Tư pháp ký ban hành Kế hoạch số 27/KH-STP tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Phòng Công chứng thuộc Sở Tư pháp.

UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (16/10)

Ngày 09/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh ký ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (13/10)

Ngày 29/9/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ký Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quy định mới về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (29/09)

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký ban hành Thông tư số 04/2014/TT-TTCP quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-TTCP ngày 09/11/2011.

Quy định về đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu (25/09)

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nơi cư trú của công dân; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng và trách nhiệm quản lý cư trú.

Hỗ trợ trực tuyến