Liên kết Website

UBND Tỉnh
Sở Nội Vụ
Sở Xây Dựng
Sở Công Thương
Sở Tài Nguyên & MT
Sở Lao Động- TB&XH
Sở Kế Hoạch & Đầu Tư
Sở Nông Nghiệp & PTNT
Trường Trung cấp Luật Vị Thanh
Sở Khoa Học Công Nghệ
-------Lượt truy cập-------

Website Statistics
Dịch vụ công trực tuyến

Tin Tức & Sự Kiện

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM VỀ ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ HỘ TỊCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2024 (17/02)

Ngày 23/01/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 101/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024.

Ý kiến của bạn đọc về bài viết

Email:  
Họ tên:
Tiêu đề:
Nội dung:
Hỗ trợ trực tuyến