Liên kết Website

UBND Tỉnh
Sở Nội Vụ
Sở Xây Dựng
Sở Công Thương
Sở Tài Nguyên & MT
Sở Lao Động- TB&XH
Sở Kế Hoạch & Đầu Tư
Sở Nông Nghiệp & PTNT
Sở Khoa Học Công Nghệ
-------Lượt truy cập-------

Website Statistics
Tin Tức & Sự Kiện

Tăng lương tối thiểu vùng từ 01/01/2016 (23/11)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Hội nghị triển khai kết quả Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (20/11)

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, tại hội trường Sở Tư pháp Đảng bộ Sở Tư pháp tiến hành Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 - 2020; thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lễ kỷ niệm ngày pháp luật 9/11 và hội thi hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (18/11)

Nhằm tích cực Hưởng ứng “Ngày Pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015. Ngày 9/11 vừa qua, tại hội trường Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Pháp luật 9/11 và Hội thi hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kế hoạch triển khai thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (02/11)

Thực hiện Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời để đảm bảo việc triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, ngày 28/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp (02/11)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg quy định về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

Hỗ trợ trực tuyến