Hình ảnh - Video

Kỷ niệm 35 năm thành lập Thanh Tra Bộ Tư pháp
Hội thảo nghành
Hội nghị tuyên truyền PL

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN

CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2018

Thể lệ 

Phiếu dự thi

Tin tức và sự kiện

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 05 CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (10/12)

Từ ngày 28 tháng 11 năm 2018 đến ngày 06 tháng 12 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang đã tổ chức đấu giá thành công 05 cuộc đấu giá tài sản gồm tài sản thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy, tài sản vật tư, phế liệu của Công ty Điện lực Hậu Giang và xe ô tô thanh lý do Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang) đang quản lý.

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐÃ GIÚP CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ XỬ LÝ TÀI SẢN KÊ BIÊN NHANH GỌN, HIỆU QUẢ (10/12)

Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016 với 8 chương, 81 điều đã đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu giá tài sản, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017.

TỔNG KẾT CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2018 (30/11)

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 621/KHPH-HĐPHPBGDPL-BATGT ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL) và Ban An toàn giao thông tỉnh (ATGT) về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm 2018.

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11 VÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI BÁO CÁO VIÊN VÀ TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT GIỎI NĂM 2018 (12/11)

Thực hiện Kế hoạch số 3662/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 3693/KH-HĐPHPBGDPL ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc tổ chức Hội thi Báo cáo viên và Tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2018, ngày 09 tháng 11 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng PH PBGDPL tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên và Tuyên truyền viên pháp luật giỏi.

 
Thủ tục hành chính
Văn bản pháp luật
Bộ pháp điển
Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Hậu Giang
Lịch công tác
Danh sách thôi quốc tịch
Thông báo đấu giá
Văn bản pháp luật Hậu Giang
Một cửa điện tử
Thông báo
Góp ý
Lượt truy cập
Website Statistics
Liên kết Website