Hình ảnh - Video

Kỷ niệm 35 năm thành lập Thanh Tra Bộ Tư pháp
Hội thảo nghành
Hội nghị tuyên truyền PL

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN

CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NĂM 2018

Thể lệ 

Phiếu dự thi

Tin tức và sự kiện

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (03/10)

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-TGPL ngày 19 tháng 8 năm 2018 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang (Trung tâm TGPL) về việc tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện Trợ giúp pháp lý năm 2018, ngày 03 tháng 10 năm 2018, Trung tâm TGPL tổ chức Hội nghị tập huấn tăng cường năng lực cho người thực hiện Trợ giúp pháp lý.

SỞ TƯ PHÁP HẬU GIANG TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, KIỂM TRA, RÀ SOÁT VÀ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (27/09)

Thực hiện Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch số 357/KH-STP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Sở Tư pháp Hậu Giang tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018. Trong 02 ngày (20 và 21/9/2018), Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2018.

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018 (31/08)

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp tiếp cận các thông tin, cập nhật các quy định mới của pháp luật về doanh nghiệp, nắm bắt các chế độ chính sách pháp luật hiện hành để phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời hạn chế những rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh, ngày 29/8/2018, Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018. Lớp bồi dưỡng được thực hiện dưới sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020.

 
Thủ tục hành chính
Văn bản pháp luật
Bộ pháp điển
Thủ tục hành chính Sở Tư pháp Hậu Giang
Lịch công tác
Danh sách thôi quốc tịch
Thông báo đấu giá
Văn bản pháp luật Hậu Giang
Một cửa điện tử
Thông báo
Góp ý
Lượt truy cập
Website Statistics
Liên kết Website