Liên kết Website

UBND Tỉnh
Sở Nội Vụ
Sở Xây Dựng
Sở Công Thương
Sở Tài Nguyên & MT
Sở Lao Động- TB&XH
Sở Kế Hoạch & Đầu Tư
Sở Nông Nghiệp & PTNT
Sở Khoa Học Công Nghệ
-------Lượt truy cập-------

Website Statistics
Tin Tức & Sự Kiện

Quy định mới về các khoản thu phí và lệ phí (23/01)

Căn cứ theo quy định của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, ngày 11 tháng 12 năm 2014, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang biểu quyết thông qua Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Để triển khai thực hiện các quy định này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc quy định các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để làm cơ sở áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Nâng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2015 (23/01)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước triển khai kế hoạch công tác năm 2015 (09/01)

Ngày 06/01/2015, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác trợ giúp pháp lý năm 2014 và triển khai kế hoạch công tác năm 2015.

Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (27/12)

Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Sở Tư pháp Hậu Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2014 (27/12)

Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức có điều kiện cập nhật thông tin, kiến thức và nâng cao hơn nữa về chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo hiệu quả hoạt động tham mưu trong lĩnh vực như: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, bồi thường nhà nước và xử lý vi phạm hành chính, ngày 25/12/2014 Sở Tư pháp Hậu Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2014.

Hỗ trợ trực tuyến