Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (30/06)

Ngày 24 tháng 6 năm 2016 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 91/2016/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 (27/06)

Ngày 03 tháng 6 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo (10/06)

Góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Dự thảo (03/06)

xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định công bố danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm (23/05)

Căn cứ Công văn số 5759/BTC-HCSN ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính v/v dự th

Triển khai văn bản

Chỉ thị 22-CT/TTg
TT 23/2016/TT-BTC
NQ 20/NQ-CP
TT 01/2016/TT-BNV
07/BCĐ-CAT
Luật số 85/2015/QH13
TT 19/2016/TT-BTC
TT 15/2016/TT-BTC

----Lượt truy cập----

Payday Loans