Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Góp ý (21/07)

Dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Dự thảo (12/07)

V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

Dự thảo (11/07)

V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Dự thảo (01/07)

Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Dự thảo (10/06)

Góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

* Dự thảo (03/06)
Triển khai văn bản

Chỉ thị 22-CT/TTg
TT 23/2016/TT-BTC
NQ 20/NQ-CP
TT 01/2016/TT-BNV
07/BCĐ-CAT
Luật số 85/2015/QH13
TT 19/2016/TT-BTC
TT 15/2016/TT-BTC

----Lượt truy cập----

Payday Loans