Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

Phổ biến Luật ngân sách nhà nước – tăng cường hiệu quả kỷ cương tài chính. (28/03)

Đó là mục tiêu hướng đến của Hội nghị phổ biến Luật Ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) cho các cán bộ làm công tác tài chính - NSNN của các Bộ, cơ quan Trung ương.

Cần thống nhất trong quản lý nợ công (28/03)

Thống nhất một đầu mối quản lý nợ công tránh tình trạng nhiều cơ quan cùng có quyền đi vay nợ, dẫn đến khó quản lý, giám sát, làm phân tán nguồn lực.

Siết chặt quản lý ô tô nhập khẩu theo diện biếu, tặng. (24/03)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có văn bản giao Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý, xác định trị giá hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu theo diện quà biếu, tặng để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế vào ngân sách Nhà nước.


----Lượt truy cập----

Payday Loans