Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

Kinh phí hỗ trợ cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (30/05)

Ngày 26 tháng 5 năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2427/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

Quy định về tiền lương của đại biểu Hội đồng nhân dân (30/05)

Đó là nội dung được quy định tại Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân

Chính thức tăng lương cơ sở lên 1.210.000 đồng (29/05)

Ngày 26 tháng 5 năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Triển khai văn bản

Luật số 85/2015/QH13
TT 23/2016/TT-BTC
NQ 20/NQ-CP
TT 01/2016/TT-BNV
TT 19/2016/TT-BTC
TT 15/2016/TT-BTC

----Lượt truy cập----

Payday Loans