Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Triển khai văn bản

chỉ thị 26/CT-TTg
Công văn số 12513/BTC-HCSN
Chỉ thị 22-CT/TTg
Chỉ thị 27/CT-TTg
Thông tư 111/2016/TT-BTC
Nghị quyết số 06-NQ/TU
Thông tư 178/2016/TT-BTC
Chỉ thị 19-CT/TU
Nghị định 138/2016/NĐ-CP
Chương trình 46-CTr/TU
Nghị định 151/2016/NĐ-CP
156/NĐ-CP
Chỉ thị 05-CT/TW

----Lượt truy cập----

Payday Loans