Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang kiểm tra tình hình thực hiện kê khai, niêm yết, bình ổn giá trên địa bàn thị xã Ngã Bảy (12/02)

Ngày 11/02/2014, Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang kiểm tra tình hình thực hiện kê khai, niêm yết, bình ổn giá trên địa bàn thị xã Ngã Bảy

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ (12/02)

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội vừa ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Triển khai văn bản

Báo cáo NĐ 130 và NĐ 43
Công văn 1438/BTC-QLCS
18142/BTC-TTr
NĐ 192/2013/NĐ-CP
TT 54/2014/TT-BTC
QĐ 759/QĐ-BTC
CV 8601/BTC-NSNN
TT 15/2013/TT-BTC

----Lượt truy cập----

Payday Loans