Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Triển khai văn bản

Chương trình 46-CTr/TU
Thông báo 174 /TB-VPCP
Thông tư 108/2016/TT-BTC
Chỉ thị 22-CT/TTg
Quyết định số 1467/QĐ-BTC
TT 23/2016/TT-BTC
Thông tư LT 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT
NQ 20/NQ-CP
Nghị quyết số 06-NQ/TU
Thông tư 83/2016/TT-BTC
Công văn 1284/UBND-KGVX
TT 01/2016/TT-BNV
Công văn 9795/BTC-HCSN
TT 19/2016/TT-BTC
Thông tư 109/2016/TT-BTC
Công văn 9176/BTC-HCSN

----Lượt truy cập----

Payday Loans