Giới thiệu Hậu Giang
Sở, ngành Hậu Giang

Huyện, Thị, Thành phố

  TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN >> Xem thêm

  THÔNG TIN - THÔNG BÁO >>Xem thêm

Triển khai Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính V/v quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Căn cứ Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính V/v quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;

  THÔNG TIN GIÁ CẢ

  GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO

Công văn số: 3669/STC-TCDN Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày 06 tháng 12 năm 2018, Sở Tài chính nhận Công văn số 5545/VP.UBND-KT ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 14654/BTC-QLKT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

  ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC

  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ >> Xem thêm

Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp

Sáng ngày 04/12/2018 Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Bảy Ngàn tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa 03 Thường trực: Thường trực HĐND - Thường trực UBND - Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn. Đến dự hội nghị có Ông Nguyễn Công Bằng - Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; Ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư Đảng ủy thị trấn; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trưởng phó 02 ban Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư - Trưởng ấp, Trưởng ban công tác mặt trận ấp.

 LỊCH LÀM VIỆC

 HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ


 LƯỢT TRUY CẬP

490.479