Giới thiệu Hậu Giang
Sở, ngành Hậu Giang

Huyện, Thị, Thành phố

  TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

  THÔNG TIN - THÔNG BÁO

  THÔNG TIN GIÁ CẢ

  GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO

  ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC

Chi bộ VII kết nạp đảng viên mới

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Đảng bộ Sở Tài chính Hậu Giang luôn quan tâm chỉ đạo công tác phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong quần chúng ưu tú trẻ tuổi. Sáng ngày 13/6/2018, Chi bộ VII đã tổ chức kết nạp Đảng cho 01 quần chúng ưu tú: Lưu Thúy Liễu chuyên viên Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công.

  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ

Rạch Gòi: thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Báo cáo, Nghị quyết

Ngày 12/6/2018, tại phòng họp UBND thị trấn Rạch Gòi, Ban KT - XH - HĐND thị trấn cùng với Ban Pháp chế HĐND thị trấn tổ chức họp thẩm tra các Tờ trình, Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ Tám HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự buổi họp có Ông Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn; Bà Phạm Huỳnh Thu Trúc, Phó Chủ tịch UBND thị trấn; Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn; Ông Ngũ Tấn Thanh, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị trấn; Ông Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn, và các ngành có liên quan.

 LỊCH LÀM VIỆC

 HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ

 LƯỢT TRUY CẬP