Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014 – 2017. (25/07)

Hoà trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ Hậu Giang nói chung và tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan tỉnh nói riêng, trong đợt sinh hoạt chính trị nhằm đánh giá tình hình tổ chức công tác Đoàn nhiệm kỳ 2012-2014 và đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới 2014-2017. Vào lúc 13 giờ 30 ngày 21 tháng 7 năm 2014, Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức thành công Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ Sở Tài chính Hậu Giang 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014 (18/07)

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2014, Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Bộ Tài chính quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (18/07)

Bộ Tài chính ban hành vừa Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Triển khai văn bản

TT 61/2014/TT-BTC
NĐ 192/2013/NĐ-CP
TT 54/2014/TT-BTC
QĐ 759/QĐ-BTC
TT 15/2013/TT-BTC
CV 8231/BTC-HCSN
CV 6500/BTC-HCSN
QĐ số 33/2014/QĐ-TTg

----Lượt truy cập----

Payday Loans