Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

Vị Thủy tổ chức Hội nghị triển khai thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện. (23/02)

Ngày 21/02/2016, UBND huyện Vị Thủy tổ chức Hội nghị triển khai thu Quỹ phòng chống thiên tai. Đến dự có đồng chí Ngô Triều Phương phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành huyện có liên quan, chủ tịch và kế toán UBND các xã, thị trấn. Nội dung xoay quanh công tác thu, đăng nộp, trích giữ lại Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện .

Chính sách tài chính cần tập trung hơn vào phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai (23/02)

Với đặc điểm có nhiều rủi ro thiên tai, Việt Nam cũng như các nền kinh tế thành viên APEC cần có thêm các giải pháp tài chính cũng như tăng cường nhận thức, xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai.

Những điểm mới quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. (23/02)

Ngày 06 tháng 01 năm 2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nghị định có hiệu lực từ ngày 3/3/2017 với những sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các văn bản khác đã ban hành cơ bản như sau:

Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN. (23/02)

Rút tiền mặt từ 100 triệu đồng trở lên phải đăng ký với Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường (23/02)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường.


----Lượt truy cập----

Payday Loans