Giới thiệu Hậu Giang
Sở, ngành Hậu Giang

Huyện, Thị, Thành phố

  TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN >> Xem thêm

  THÔNG TIN - THÔNG BÁO >>Xem thêm

  THÔNG TIN GIÁ CẢ

  GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO

  ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC

Chi bộ VII kết nạp đảng viên mới

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Đảng bộ Sở Tài chính Hậu Giang luôn quan tâm chỉ đạo công tác phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong quần chúng ưu tú trẻ tuổi. Sáng ngày 13/6/2018, Chi bộ VII đã tổ chức kết nạp Đảng cho 01 quần chúng ưu tú: Lưu Thúy Liễu chuyên viên Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công.

  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ >> Xem thêm

 LỊCH LÀM VIỆC

 HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ


 LƯỢT TRUY CẬP