Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (07/07)

Ngày 26/6/2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg v/v quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (BT)

Giao lưu hoạt động thể thao chào mừng 70 năm thành lập ngành tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2015) (07/07)

Ngày 04 tháng 7 năm 2015, Công đoàn phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành tổ chức giao lưu thể thao bóng đá để chào mừng ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2015), với sự tham dự 08 đội bóng: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và phòng Tài chính các huyện, thành phố.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (06/07)

Nhằm hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước, ngày 29/6/2015, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 100/2015/TT-BTC thay thế Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Triển khai văn bản

16/CGHT-TKHT
CV 5524/BTC-THTK
QĐ 748/QĐ-UBND
NĐ 192/2013/NĐ-CP
TT 30/2015/TT-BTC
TT 15/2013/TT-BTC

----Lượt truy cập----

Payday Loans