Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

Thủ tục kê khai, thu nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. (12/09)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (12/09)

Ngày 8/9/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả trong những tháng cuối năm 2014 (12/09)

Việc tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp đây là những nội dung quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện trong những tháng cuối năm 2014 theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2014.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Triển khai văn bản

TT 61/2014/TT-BTC
NĐ 192/2013/NĐ-CP
TT 54/2014/TT-BTC
QĐ 759/QĐ-BTC
TT 15/2013/TT-BTC
CV 8601/BTC-NSNN
CV 6500/BTC-HCSN
QĐ số 33/2014/QĐ-TTg

----Lượt truy cập----

Payday Loans