Giới thiệu Hậu Giang
Sở, ngành Hậu Giang

Huyện, Thị, Thành phố

  TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN >> Xem thêm

  THÔNG TIN - THÔNG BÁO >>Xem thêm

  THÔNG TIN GIÁ CẢ

  GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO

  ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC

Chi bộ VII kết nạp đảng viên mới

Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Đảng bộ Sở Tài chính Hậu Giang luôn quan tâm chỉ đạo công tác phát triển Đảng, đặc biệt là phát triển Đảng trong quần chúng ưu tú trẻ tuổi. Sáng ngày 13/6/2018, Chi bộ VII đã tổ chức kết nạp Đảng cho 01 quần chúng ưu tú: Lưu Thúy Liễu chuyên viên Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công.

  PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ >> Xem thêm

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành A phối hợp tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã trên địa bàn xã Tân Phú Thạnh.

Ngày 16/8/2018, Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp cùng UBND xã Tân Phú Thạnh tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Mỹ tại Nhà văn hóa xã. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Thạnh cùng tất cả thành viên Hợp tác xã.

 LỊCH LÀM VIỆC

 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 2018
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2018
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 06 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 năm 2018
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 04 tháng 8 năm 2018
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2018
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 năm 2018 (Bổ sung lần 9)
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 09 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm 2018
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 02 tháng 7 đến ngày 07 tháng 7 năm 2018
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 (Bổ sung lần 10)
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2018 (Bổ sung lần thứ 8)
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2018
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6 năm 2018 (Bổ sung lần 10)
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 02 tháng 6 năm 2018
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 năm 2018
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2018
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018 (Bổ sung lần thứ 13)
 Lịch làm việc Sở Tài chính từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2018
 HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ


 LƯỢT TRUY CẬP