Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Triển khai văn bản

Chương trình 46-CTr/TU
Chỉ thị 26/CT-TTg
Thông tư 186/2016/TT-BTC
Chỉ thị 27/CT-TTg
Thông tư 111/2016/TT-BTC
Nghị quyết số 06-NQ/TU
Chỉ thị 31/CT-TTg
Chỉ thị 22-CT/TTg
Chỉ thị 19-CT/TU
Thông tư 326/2016/TT-BTC
Kế hoạch 113/KH-UBND
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Chỉ thị 05-CT/TW
Nghị quyết 01/NQ-CP
Công văn 19043/BTC-QLCS
Kế hoạch xét tuyển viên chức 2017

----Lượt truy cập----

Payday Loans