Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

Quy định về sử dụng tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (05/05)

Ngày 28 tháng 4 năm 2016, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2016/NĐ-CP về quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5 năm 2016 (05/05)

Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Kho bạc Nhà nước có Thông báo số 1860/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2016

Từ ngày 01 tháng 6, Ngân hàng chính sách thực hiện theo quy chế tài chính mới. (05/05)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Buộc công khai hoa hồng, lót tay trong mua sắm tài sản công (29/04)

Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) khẳng định như vậy tại cuộc họp về việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung, diễn ra chiều 28/4.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Triển khai văn bản

Luật số 85/2015/QH13
TT 23/2016/TT-BTC
NQ 20/NQ-CP
TT 01/2016/TT-BNV
TT 19/2016/TT-BTC
TT 15/2016/TT-BTC

----Lượt truy cập----

Payday Loans