Huyện, Thị, Thành phố

UBND TP Vị Thanh
UBND TX Ngã Bảy
UBND Huyện Long Mỹ
UBND H. Châu Thành A
UBND Huyện Châu Thành
UBND Huyện Phụng Hiệp
UBND Huyện Vị Thủy
Sở, ngành Hậu Giang

Sở Nội vụ
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Công thương
Sở Lao động và TBXH
Sở Tài nguyên và MT
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học & CN
Ban QL các KCN
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và truyền thông
Tin tức và sự kiện

Chi bộ phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành tổ chức đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015 – 2020. (21/05)

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 04/11/2014 của Ban Thường vụ huyện uỷ Châu Thành về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (15/05)

Ngày 05 tháng 05 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Triển khai văn bản

CV 16616/BTC-TĐKT
CV 1438/BTC-QLCS
18142/BTC-TTr
NĐ 192/2013/NĐ-CP
Báo cáo NĐ 130 và NĐ 43
TT 30/2015/TT-BTC
TT 54/2014/TT-BTC
TT 15/2013/TT-BTC

----Lượt truy cập----

Payday Loans