TIN MỚI NHẤT

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vị Thủy năm 2017 (14/12)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Vị Thủy năm 2017

Văn bản mới

Trang liên kết

Lịch tiếp công dân

- Tháng 01/2017: ngày 04-11-18 và ngày 25.
- Tháng 02/2017: ngày 01-08-15 và ngày 22. .
- Tháng 3/2017: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.
- Tháng 4/2017: ngày 05-12-19 và ngày 26.
- Tháng 5/2017: ngày 03-10-17-24 và ngày 31.
- Tháng 6/2017: ngày 07-14-21 và ngày 28.
- Tháng 7/2017: ngày 05-12-19 và ngày 26.
- Tháng 8/2017: ngày 02-09-16-23 và ngày 30.
- Tháng 9/2017: ngày 06-13-20 và ngày 27.
- Tháng 10/2017: ngày 04-11-18 và ngày 25.
- Tháng 11/2017: ngày 01-08-15-22 và ngày 29.
- Tháng 12/2017: ngày 06-13-20 và ngày 27.

 

* Thời gian tiếp công dân: 
- Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ. 
- Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ. 
* Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện Vị Thuỷ (hoặc phòng họp 1 - Văn phòng HĐND và UBND huyện). 
Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện sẽ tiếp công dân đột xuất khi cần thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

 

 
Liên kết Website

Đếm lược truy cập


AmazingCounters.com