TIN MỚI NHẤT

Huyện Vị Thủy thông báo trực Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong tổ chức đón tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Ngày 21 tháng 01 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy ban hành Thông báo số 08/TB-UBND về việc phân công lãnh đạo và cán bộ, công chức các phòng, ban ngành trong trụ sở UBND huyện trực tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 tại UBND huyện.

Ngày 14 tháng 01 năm 2016 Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy ban hành Công văn số 83/UBND UBND huyện Vị Thủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 89-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy. (08/02)
Nhằm đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, dân chủ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban ngành huyện, các xã, thị trấn theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 2148/UBND-TH ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang và Công văn số 89-CV/HU ngày 31/12/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau.

Hội nghị Cán bộ công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện Vị Thủy (08/02)
Ngày 07 tháng 01 năm 2016, Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức hội nghị cán bộ công chức 2016. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch LĐLĐ huyện Vị Thủy, Thường trực HĐND, UBND huyện cùng toàn thể công đoàn viên CĐCS Văn phòng HĐND&UBND.

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2015 (18/01)
Tổng số vị trí cần tuyển dụng: 23 vị trí; Tổng Số thí sinh thi đạt: 20 thí sinh; Tổng số vị trí được tuyển dụng: 17 vị trí; Tổng số thí sinh trúng tuyển: 17 thí sinh

Huyện Vị Thủy thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã năm 2015 (12/01)

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Vị Thủy tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015;

Liên kết Website