free hit counting
CÁC WEBSITE CẤP TỈNH

Tin tức và sự kiện

Rạch Gòi: thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Báo cáo, Nghị quyết (15/06)

Ngày 12/6/2018, tại phòng họp UBND thị trấn Rạch Gòi, Ban KT - XH - HĐND thị trấn cùng với Ban Pháp chế HĐND thị trấn tổ chức họp thẩm tra các Tờ trình, Báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần thứ Tám HĐND thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự buổi họp có Ông Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch HĐND thị trấn; Bà Phạm Huỳnh Thu Trúc, Phó Chủ tịch UBND thị trấn; Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn; Ông Ngũ Tấn Thanh, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị trấn; Ông Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn, và các ngành có liên quan.

Văn bản mới
Ảnh hoạt động

 
Phần mềm tiện ích

 

Nhấp chuột vào biểu tượng Icon để tải tiện ích tương ứng về máyBản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam