Liên kết website

Tỉnh Hậu Giang
Bộ Nội vụ
Bộ Tài chính
Sở GD&ĐT
Sở Xây dựng
Sở Công thương
Sở Tài nguyên và MT
Dự án CCHC
Trường Chính trị
Thành phố Vị Thanh
Huyện Châu Thành
Huyện Châu Thành A
---Số lượt truy cập---

--SỐ LƯỢT TRUY CẬP--
Free HTML Hit Counter
Tin tức & Sự kiện

BẦU CỬ TRƯỞNG ẤP, KHU VỰC; BẦU THÀNH VIÊN BAN THANH TRA NHÂN DÂN CẤP XÃ, Nhiệm kỳ 2015-2018 (01/12)

Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2015, 539 Tổ bầu cử trên toàn tỉnh Hậu Giang đã đồng loạt khai mạc và tiến hành bầu cử Trưởng ấp, khu vực; bầu thành viên Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2015-2018, với tổng số 182.390 cử tri tham gia bầu cử/182.728 tổng số cử tri (đại diện hộ), chiếm tỷ lệ 99,83%.

Tham dự Đại hội Đại biểu Nhơn sanh Hội Thánh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu nhiệm kỳ V (2015-2020) (01/12)

Đại hội Đại biểu Nhơn sanh Cao Đài Chiếu Minh Long Châu nhiệm kỳ V (2015-2020)

THÀNH PHỐ VỊ THANH XÉT TUYỂN 15 GIÁO VIÊN MẦM NON (01/12)

* Chỉ tiêu tuyển dụng là 15 chỉ tiêu, bao gồm:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 74 VIÊN CHỨC CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH TỈNH (04/11)

Các sở ngành tuyển dụng và thời gian tuyển dụng

Hệ thống văn bản Ngành Nội vụ từ Trung ương đến địa phương. (02/11)

Hệ thống văn bản Ngành Nội vụ từ Trung ương đến địa phương.

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ (30/10)

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp công lập; biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ.

Phòng Công chức, viên chức (30/10)

Phòng Công chức, viên chức là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Cán bộ, công chức, viên chức; vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; chế độ tiền lương và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên (30/10)

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và công tác thanh niên.

Quyết định số 471/QĐ-SNV ngày 16 tháng 10 năm 2015 Về việc phân công công tác trong lãnh đạo Sở Nội vụ (30/10)

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc

Triển khai chính sách, pháp luật về tôn giáo (27/10)

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-BTG ngày 15/4/2015 của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ về việc mở lớp Bồi dưỡng chính sách, pháp luật cho chức sắc, nhà tu hành, chức việc năm 2015. Ban Tôn giáo tỉnh đã tổ chức 05 hội nghị triển khai chính sách pháp luật về tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tôn giáo: Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ Cư sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

HỌP MẶT KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 02/10/2015) (20/10)

Sáng ngày 19/10/2015, Tổ Công đoàn Ban Tôn giáo thuộc Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015).

Sở Nội vụ tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm và Sơ kết giai đoạn I thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2020. (14/10)

Được sự cho phép của thường trực UBND tỉnh, ngày 13/10/2015. Sở Nội vụ tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm và Sơ kết giai đoạn I thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011-2020.

PHỐI HỢP XÁC MINH GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA TỈNH HẬU GIANG VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ (09/10)

Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2015, đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, Ủy ban nhân dân xã Trường Long Tây, đơn vị thi công thực hiện Dự án 513 của tỉnh Hậu Giang cùng với lãnh đạo: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai, Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân A, đơn vị thi công thực hiện Dự án 513 của thành phố Cần Thơ, một số hộ dân có liên quan đã đến thực địa để xác minh vướng mắc về địa giới hành chính giữa tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN “HOÀN THIỆN, HIỆN ĐẠI HÓA HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG (Gọi tắt là Dự án 513) (09/10)

Sáng ngày 07 tháng 10 năm 2015, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang cùng với Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Miền Nam - Xí nghiệp trắc địa bản đồ 301 (Đơn vị thi công thực hiện Dự án 513) đã tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (09/10)

Ngày 30 tháng 9 năm 2015 Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-SNV về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

Khai giảng lớp bồi dưỡng Bí thư/Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã năm 2015. (07/10)

Sáng ngày 05/10/2015, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang phối hợp với Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Bí thư/Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã năm 2015.

Đoàn Cơ sở Sở Nội vụ tổ chức Trung thu với chủ đề “Vui Trung thu nhớ Bác Hồ cho các em thiếu nhi" (05/10)

Thực hiện phong trào đoàn và các hoạt động do đoàn cấp trên phát động. Căn cứ Nghị quyết công tác đoàn và phong trào đoàn thanh niên của Đoàn Cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2014 – 2015.

Khai giảng lớp bồi dưỡng công chức Tài chính – Kế toán cấp xã năm 2015 (29/09)

Sáng ngày 28/9/2015, Sở nội vụ tỉnh Hậu Giang phối hợp với Viện Kế toán và Quản trị doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng công chức Tài chính – Kế toán cấp xã năm 2015.

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; Phó Trưởng ấp, khu vực; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2015-2018 (23/09)

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu vực, Phó Trưởng ấp, khu vực; Bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2015-2018,

TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỤNG HIỆP (23/09)

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Hình Ảnh

Xổ số Kiến Thiết