Văn bản cấp trên

Dịch vụ công

Chương trình ứng dụng

Liên kết website

Bộ đếm Sở Lao động-TB&XH HG
Tin mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Ngày 07/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Văn bản liên quan
Tin tức chung

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 và đề ra kế hoạch 2018 của tỉnh

Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã tích cực phát huy tính dân chủ, thẳng thắn thảo luận, bàn bạc và quyết định những nội dung trọng tâm, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc.

Chính sách người có công

Triển khai Công văn số 2962/NCC-CS2 ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Cục Người có công.

Cục Người có công đã có Công văn hướng dẫn thực hiện một số chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Đào tạo nghề - Việc làm

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH.SLĐTBXH ngày 28/7/2017 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2017. Trong 02 ngày 08-09/11/2017 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật-Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã diễn ra Hội giảng nhà giáo GDNN tỉnh Hậu Giang năm 2017. Hội giảng đã kết thúc thành công với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; với sự làm việc khách quan, công bằng, đầy trách nhiệm của các Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và sự tham gia nhiệt tình, đầy nổ lực của các giáo viên dự thi. Kết thúc Hội giảng, Ban Tổ chức đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng: cho 03 tập thể và 08 cá nhân đạt giải và những nhà giáo không đạt giải cũng được cấp giấy chứng nhận có bài giảng tham gia tại Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2017.

Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Thanh tra

Bảo trợ xã hội

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Họp giao ban công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và công nhận xã, phường, thị trấn lành mạnh làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017

Sáng ngày 11/12/2017, căn cứ Kế hoạch số 24/KH.SLĐTBXH của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang về việc công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2017, tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đã tổ chức buổi họp giao ban công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và công nhận xã, phường, thị trấn lành mạnh làm tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2017.

XIN Ý KIẾN

Thông báo

Ảnh hoạt động

Video hoạt động ngành