Văn bản cấp trên

Dịch vụ công

Chương trình ứng dụng

Đơn vị trực thuộc
Cập nhật Cập nhật

 
 
 
Liên kết website


Bộ đếm Sở Lao động-TB&XH HG
Tin mới nhất

HỎI - ĐÁP CHÍNH SÁCH

Tin tức chung Cập nhật

Chính sách người có công

Đoàn người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang tham quan thủ đô Hà Nội, viếng lăng Bác, gặp gỡ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Thời gian từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018 Đoàn người có công tỉnh Hậu Giang tham quan thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Bác, gặp gỡ Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đào tạo nghề - Việc làm

Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Thanh tra

Kết luận thanh tra thực hiện chính sách, chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Vị Thủy

Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-SLĐTBXH ngày 10/4/2018 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thanh tra thực hiện chính sách, chi trả trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Vị Thủy, Nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành chính sách pháp luật về công tác quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng; tăng cường và nâng cao trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành và giúp địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác người có công; phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; quyền và lợi ích hợp pháp của người có công. Trên cơ sở đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ghi nhận những mặt làm được, hạn chế, thiếu sót như sau:

Bảo trợ xã hội

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Hội nghị bồi dưỡng nâng cao năng lực về quy trình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người tái hòa nhập cộng đồng năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH.CCPCTNXH ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực về quy trình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người tái hòa nhập cộng đồng năm 2018. Trong 04 ngày, từ ngày 09/10/2018 đến ngày 12/10/2018, Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ đã tổ chức 04 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực về quy trình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người tái hòa nhập cộng đồng năm 2018.

Thông báo

Văn bản dự thảo

Ảnh hoạt động

Video hoạt động ngành


-->