Liên kết website

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hộp thư ... @moet.edu.vn
Diễn đàn giáo dục
Thư viện giáo trình ĐT
Họp và dạy qua mạng
Trang VB pháp qui
Liên kết E-learning

Tin tức và sự kiện

Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hậu Giang (03/10)

Thành lập ngày 7 tháng 5 năm 2004, với chức năng kinh doanh, phát hành các loại sách; sản xuất, kinh doanh các loại thiết bị, đồ dùng dạy học, thiết bị văn phòng, thiết bị nghe nhìn (điện, điện tử, vi tính,…); kinh doanh vật phẩm văn hóa, văn hóa phẩm ...

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2007 - 2008 và kế hoạch thanh tra năm học 2008 - 2009 (25/09)

Năm học 2007- 2008 là năm học thứ 2 thực hiện Luật Giáo dục năm 2005 và thực hiện cuộc vận động "Hai không". Mặc dù ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang còn nhiều khó khăn trong những năm đầu chia tách, nhưng với sự chỉ đạo của Đảng uỷ và UBND các cấp, sự phấn đấu nỗ lực vươn lên của ngành Giáo dục, đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, trong đó có sự đóng góp của công tác thanh tra giáo dục.

Thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo (25/09)

Trong những năm qua xã hội có nhiều dư luận về ngành giáo dục, báo đài đưa tin không tốt đối với ngành giáo dục, nhất là việc sa xúc về phẩm chất đạo đức của một số giáo viên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà giáo, làm tổn thương địa vị người thầy mà bấy lâu luôn được xã hội tôn vinh. Tỉnh Hậu Giang những năm qua ...

Tổng kết Hai năm thực hiện cuộc vận động “ Hai không”. (25/09)

Sau Hội nghị triển khai, phát động cuộc vận động “ Hai không"của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hậu Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động và tham mưu với UBND tỉnh tổ chức lễ phát động với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thủ trưởng các trường, các Trung tâm trực thuộc. Qua hai năm thực hiện, cuộc vận động đã đạt được những kết quả bước đầu khá quan trọng.

Quản lý

Thông báo

* Lời kêu gọi quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm giúp học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn