Lượt truy cập

  TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

  DỊCH VỤ THƯ VIỆN

  ĐIỂM SÁCH

  SÁCH MỚI

Từ phong trào Đồng Khởi đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975

“Từ phong trào Đồng Khởi đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975” của tác giả Vũ Như Khôi, Nguyễn Văn Trường và Lê Thị Hồng là cuốn sách giới thiệu với độc giả hoàn cảnh lịch sử, thuận lợi, khó khăn và đường lối chủ trương của Đảng, cũng như quá trình lao động và chiến đấu của cả dân tộc Việt Nam cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế, từ đó dẫn đến thắng lợi hào hùng vào mùa Xuân năm 1975.

  THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

  Giờ phục vụ

 Từ Thứ 2 - Thứ 6
  - Sáng: 7 h - 11 h
  - Chiều: 13 h - 17 h
  - Tối: 17 h - 19 h 30 '

 Riêng tối Thứ 6 
 không phục vụ.
  Điểm sách

 

  Liên kết sở, ngành

   Liên kết khác

Liên kết Thư viện

 
  Quản trị