Links

Tin địa phương

Triển khai Chiến dịch truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình (16/07)

Cuối tuần qua, UBND huyện Phụng Hiệp tổng kết Chiến lược dân số sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001-2020; triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2018.

Văn bản mới
tin nổi bật

lien ket web site