HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Thành phố Vị Thanh: Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm 5 tháng đầu năm 2018

Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa chấp hành quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Qua đó tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Khoa học và Công thương đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Lịch làm việc

     Dịch vụ trực tuyến    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website