HÀNG RÀO TBT

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Xét duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống luân canh lúa - tôm/cá gắn với tiêu thụ ở tỉnh Hậu Giang”

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống luân canh lúa - tôm/cá gắn với tiêu thụ ở tỉnh Hậu Giang”. Đề tài do TS. Nguyễn Công Thành làm chủ nhiệm và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam chủ trì thực hiện.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 21/6, Lãnh đạo tỉnh cùng các đồng chí Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và hơn 200 nhà báo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã đến dự Họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017) và tổng kết Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII năm 2016-2017, tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích và kết nạp hội viên mới.

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến


    Thủ tục HC

    Chuyên mục KH&CN

    Sở hữu trí tuệ

     Liên kết website