Liên kết Ngành KH&CN

Bộ KH&CN

Cục SHTT

Cục ATBX&HN

Tổng cục TC-ĐL-CL

TBT Việt Nam

Viện TCCL Việt Nam

     LIÊN KẾT SỞ KHCN

     ẢNH HOẠT ĐỘNG

     CÁ THÁT LÁT HG

     THÔNG TIN TRUY CẬP

Lượt truy cập
    TIN HOẠT ĐỘNG

Hậu Giang ban hành Chương trình Nâng cao năng lực chọn tạo giống lúa nhằm đáp ứng nhu cầu giống lúa mới, năng suất, chất lượng cao và thích nghi tốt tại tỉnh giai đoạn 2018 - 2025

Nhằm chọn tạo được giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, chống chịu được phèn, mặn, kháng sâu bệnh và thích nghi tốt với điều kiện canh tác tại tỉnh Hậu Giang; phát triển thương hiệu lúa gạo cho tỉnh Hậu Giang, góp phần nâng cao tính cạnh tranh của lúa gạo Việt Nam trên trường quốc tế, nâng cao thu nhập của người trồng lúa thông qua gia tăng giá trị sản phẩm lúa gạo; đào tạo kỹ thuật chuyên sâu trong công tác chọn tạo giống lúa theo phương pháp ứng dụng công nghệ mới cho cán bộ của Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 ban hành Chương trình Nâng cao năng lực chọn tạo giống lúa nhằm đáp ứng nhu cầu giống lúa mới, năng suất, chất lượng cao và thích nghi tốt tại tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018 - 2025.

     TIN MỚI CỦA TỈNH

    VĂN BẢN MỚI CỦA TỈNH

     Lịch Tuần và Thông báo

     Dịch vụ trực tuyến    CHUYÊN MỤC

    Video - KH&CN

    Video - Sở hữu trí tuệ

     Liên kết trong tỉnh