Tin hoạt động

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và nội bộ đoàn kết trong Văn phòng UBND tỉnh

Đó là chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh năm 2019 vào chiều ngày 10/01.

Văn bản liên quan
         

     Liên kết website