Tin mới cập nhật

Làm việc về công tác chuẩn bị tham gia MDEC – Sóc Trăng 2014 (30/10)

Để nắm tình hình công tác chuẩn bị tham gia Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long (MDEC) - Sóc Trăng 2014. Ngày 30/10, Ông Nguyễn Liên Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo công tác chuẩn bị.

Văn bản mới
Thông tin kinh tế xã hội

Hệ thống văn bản

Thông tin tiện ích