Tin mới cập nhật

Họp bàn phương án hỗ trợ vốn cho các xã nông thôn mới giai đoạn 2014-2016 (27/02)

Ngày 25-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Nhơn có buổi làm việc với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh và một số sở, ngành liên quan để xem xét phương án hỗ trợ vốn cho các xã nông thôn mới giai đoạn 2014-2016 thông qua HĐND tỉnh.

Văn bản mới
Thông tin kinh tế xã hội

Hệ thống văn bản

Thông tin tiện ích