Tin mới cập nhật

Chậm nhất ngày 15/12/2015 phải ban hành 04 Chương trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 – 2020 (02/12)

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh tại hội nghị thông qua 04 Chương trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 vào sáng ngày 01/12/2015.

Văn bản mới
Thông tin kinh tế xã hội


Hệ thống văn bản

Thông tin tiện ích