Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh
4/10/2012, 12:59 (GMT+7)

Gồm 89 TTHC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

VĂN PHÒNG UBND TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 02  tháng 10  năm 2012

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhh Hậu Giang)

 ...................................

 

Stt

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực Giáo dục

1

Cấp bằng công nhận trường (mầm non, tiểu học, trung học, phổ thông) đạt chuẩn quốc gia

Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang

2

Quyết định chia tách, sát nhập Trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT

//

3

Thành lập Trường trung cấp chuyên nghiệp

//

4

Chia tách, sát nhập, thành lập phân hiệu Trường trung cấp chuyên nghiệp

//

5

Chủ trương về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

//

6

Ghi nhận kết quả nghiên cứu đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh

//

7

Phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh

//

8

Thành lập Trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp học cao nhất là THPT

//

Lĩnh Tôn giáo

9

Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu

//

10

Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu được khôi phục sau nhiều năm gián đoạn

//

11

Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống

//

12

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh Hậu Giang

//

13

Chấp thuận việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở

//

14

Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi tỉnh Hậu Giang

//

15

Tiếp nhận đăng ký Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

//

16

Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tôn giáo  

//

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

17

Cho phép thành lập Trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

//

18

Cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

//

19

Giải thể hoặc cho phép tự giải thể Trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

//

20

Thành lập Trường trung cấp nghề công lập

//

21

Trung tâm dạy nghề công lập

//

22

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh học nghề

//

23

Xếp hạng Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề công lập thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

//

Lĩnh vực Văn hóa - xã hội

24

Xếp hạng di tích cấp tỉnh

//

25

Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước

//

26

Công nhận đơn vị (xã, phường, thị trấn) đạt chuẩn văn hoá

//

27

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

//

Lĩnh vực khen thưởng

28

Khen thưởng thành tích theo phong trào, chuyên đề

//

29

Khen thưởng đột xuất

//

30

Giải quyết kinh phí thưởng

//

31

Hiệp y khen thưởng

//

32

Công nhận danh hiệu thi đua (Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cờ thi đua, khen thưởng các phong trào thi đua)

//

33

Đề nghị khen cao (Huân chương, huy chương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua Chính phủ, Danh hiệu vinh dự Nhà nước)

//

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

34

Nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

//

35

Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

//

36

Thành lập các tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước

//

37

Tổ chức lại các tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước

//

38

Giải thể các tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước

//

39

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên UBND cấp huyện

//

40

Cho phép thành lập Hội

//

41

Thành lập ấp

//

42

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã

//

43

Bổ nhiệm cán bộ, công chức

//

44

Bổ nhiệm lại cán bộ, công chức

//

45

Bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và Giám đốc Trung tâm dạy nghề công lập

//

46

Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng

//

Lĩnh vực Ngoại vụ

47

Cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh (đoàn vào)

//

48

Cho phép khách nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh

//

49

Cho phép sử dụng thẻ APEC

//

50

Cho phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo Quốc tế

 

51

Cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài

//

52

Tiếp nhận và trả hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và công hàm xin thị thực qua đường bưu điện

//

53

Chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài

//

54

Công nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

//

Lĩnh vực Xây dựng cơ bản

55

Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

//

56

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

//

57

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

//

58

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

//

59

Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài

//

60

Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng (quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung đô thị loại V)

//

61

Phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị loại III, IV và đô thị mới

//

62

Phê duyệt nội dung phương án tổng thể, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

//

63

Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

//

64

Cấp phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường

//

65

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

//

66

Trình tự, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng đất

//

67

Xác định giá chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất

//

68

Quyết định tịch thu tài sản sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính

//

69

Quyết định thanh lý tài sản

//

70

Tờ trình về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh hàng năm

//

71

Quyết định giao dự toán cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh hàng năm

//

72

Quyết định phê duyệt kết quả quyết toán ngân sách

//

73

Giải quyết bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho các đơn vị

//

74

Quyết định giao dự toán nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn giao thông

//

75

Mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

//

76

Quyết định ban hành mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

//

77

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Doanh nghiệp

//

78

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn liền với thành lập doanh nghiệp

//

79

Thủ tục bổ sung vốn điều lệ

//

80

Chấp thuận cho nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, người định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài

//

81

Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

//

82

Xác định giá thu tiền sử dụng đất

//

83

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết toán ngân sách hàng năm

//

84

Chủ trương cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

//

85

Phê duyệt quyết toán công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

//

86

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

//

87

Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức, người định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài

//

88

Phê duyệt quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình

//

89

 Tổ chức thi Hoa Hậu, Hoa Khôi, Người đẹp quốc tế

//

Trở lại