Thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông
9/5/2012, 15:23 (GMT+7)

Mẫu đơn được kèm theo ở cuối trang tin

STT

Tên thủ tục hành chính

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

I. Lĩnh vực Bưu chính và chuyển phát

1

Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư (nội tỉnh)

Đơn đề nghị cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư

2

Xác nhận thông báo thay đổi hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát (nội tỉnh)

Mẫu “Thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát”

II. Lĩnh vực Viễn thông và Internet

3

Thẩm tra và xác nhận Viễn thông Công ích

1. Biên bản xác nhận khối lượng dịch vụ viễn thông công ích thực hiện quý  (01-SL/VTCI)

2. Các loại bảng kê sản lượng dịch vụ mà doanh nghiệp có triển khai trên vùng đựợc hưởng VTCI.

- Bảng kê sản lượng duy trì thuê bao điện thoại cố định và Internet.  (01A1-SL/VTCI)

- Bảng kê sản lượng duy trì điểm truy nhập điện thoại công cộng (thiết lập từ năm 2007 trở về trước). (01A3-SL/VTCI)

- Bảng kê sản lượng duy trì điểm truy nhập Internet công cộng (thiết lập từ năm 2007 trở về trước). (01A5-SL/VTCI)

- Bảng kê sản lượng duy trì điểm truy nhập Internet công cộng (thiết lập từ năm 2008 tại các xã tính đến đầu năm 2008 chưa có điểm truy nhập internet công cộng). (01A6-SL/VTCI)

- Bảng kê sản lượng thuê bao phát triển mới cá nhân, hộ gia đình ở khu vực 3 sử dụng điện thoại cố định hữu tuyến (01A7-SL/VTCI)

- Bảng kê sản lượng duy trì thuê bao điện thoại cố định của cá nhân, hộ gia đình. (01B1-SL/VTCI)

- Bảng kê sản lượng thiết bị đầu cuối cho thuê bao phát triển mới của cá nhân hộ gia đình sử dụng dịch vụ điện thoại cố định và Internet (01B2-SL/VTCI)

3. Các bảng kê chi tiết từng loại sản phẩm dịch vụ.

III. Lĩnh vực Báo chí

4

Cấp Giấy phép trưng bày tủ thông tin (cơ quan đại diện nước ngoài)

Không

5

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong tỉnh)

- Đơn đề nghị cấp phép xuất bản bản tin.

- Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin

6

Cấp phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chi của cơ quan, tổ chức nước ngoài.

Không

7

Thẩm định hồ sơ đề nghị Cục Báo chí cấp và thu hồi thẻ nhà báo.

- Bản khai của người đề nghị cấp thẻ nhà báo (Mẫu số 1)

- Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo của cơ quan báo chí (Mẫu số 2)

8

Cho phép họp báo

Đơn đề nghị cấp phép tổ chức họp báo

9

Cấp phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.

Không

III. Lĩnh vực Xuất bản

10

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương.

Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

11

Cấp Giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương.

Đang chờ qui định của Bộ TT&TT

12

Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương.

Đơn đề nghị cấp phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

13

Cấp Giấy phép in gia công cho nước ngoài các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc địa phương.

Đơn đề nghị cấp phép.

14

Cấp Giấy xác nhận đăng ký in vàng mã

Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in

15

Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không  kinh doanh

Không

16

Cấp Giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương.

Đơn đề nghị cấp phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

17

Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu

Đơn đề nghị đăng ký sử dụng máy photocopy màu

IV. Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình

18

Thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Đơn xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

19

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (VTRO).

IV. Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo

20

Thủ tục giải quyết Khiếu nại

Đơn khiếu nại

21

Thủ tục giải quyết tố cáo

Đơn tố cáo

 

MAU DON-MAU TO KHAI.rar
Trở lại