Thủ tục hành chính thuộc Công an tỉnh Hâu Giang
14/12/2010, 9:45 (GMT+7)

Gồm 70 thủ tục hành chính cấp tỉnh đã chỉnh sửa và bổ sung mới

Thủ tục hành chính thuộc Công an tỉnh Hậu Giang

 

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính bổ sung

Mẫu Đơn, Tờ Khai

  I. Lĩnh vực Quản lý xuất, nhập cảnh

01

- Cấp hộ chiếu (lần đầu) tại Công an cấp tỉnh.

- Mẫu tờ khai (TK/XC)

02

- Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Hậu Giang

- Mẫu N6 (N5A và N5B)

03

- Cấp gia hạn chứng nhận tạm trú; cấp, bổ sung, sửa đổi thi thực cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt nam tại Công an cấp tỉnh

- Mẫu (Form) N14/M

04

- Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh

- Mẫu (Form) N14/M

05

- Giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam tại Công an  tỉnh Hậu Giang

- Đơn xin hồi hương

(Mẫu HH1)

- Giấy bảo lãnh của thân nhân (mẫu HH2)

06

- Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp tỉnh

- Mẫu tờ khai (TK/XC)

II. Lĩnh vực Xuất nhập cảnh (hồ sơ)

07

- Cấp giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Việt Nam đi lao động có thời hạn ở nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

1. Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (Mẫu 1a)

2. Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp ủy quyền (Mẫu 1b)

III. Lĩnh vực Xuất nhập cảnh

08

-Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Hậu Giang.

- Đơn xin thường trú (Mẫu N7)

- Bản tự khai lý lịch (Mẫu N10)

- Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (Mẫu N9)

09

- Cấp giấy chứng nhận về nước cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tại Công an tỉnh Hậu Giang.

Mẫu TK-PNTE

 

10

- Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế tại Công an tỉnh Hậu Giang.

- Đơn xin cấp giấy phép xuất nhập cảnh.

11

- Cấp Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài tại Công an tỉnh Hậu Giang.

Mẫu TK3

12

- Cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Hậu Giang.

- Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5A/M)

- Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N5B/M)

13

- Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất nhập cảnh (mẫu N18)

14

- Sửa đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Hậu Giang.

(Không có)

15

- Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an tỉnh Hậu Giang.

- Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú  (mẫu N5A/M).

- Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú  (mẫu N5B/M).

 

IV. Lĩnh vực Chứng minh nhân dân

16

- Cấp mới CMND  tại Công an tỉnh

- Đơn đề nghị cấp CMND (mẫu CM3)

- Tờ khai CMND (mẫu CM4)

- CMND trắng (Mẫu CM6) Chỉ bản (mẫu A7)

17

- Cấp đôỉ CMND tại Công an tỉnh

- Đơn đề nghị cấp CMND (mẫu CM3)

- Tờ khai CMND (mẫu CM4)

- CMND trắng (Mẫu CM6) Chỉ bản (mẫu A7)

18

- Cấp lại CMND tại Công an tỉnh

- Đơn đề nghị cấp CMND (mẫu CM3)

- Tờ khai CMND (mẫu CM4)

- CMND trắng (Mẫu CM6) Chỉ bản (mẫu A7)

V. Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu

   19

- Khắc con dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh

- Giấy phép khắc dấu (mẫu CD1)

20

- Khắc đổi, khắc lại con dấu tại Công an cấp tỉnh

- Giấy phép khắc dấu (mẫu CD1)

21

- Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ 2 và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh.

(Không có)

22

- Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh.

(Không có)

23

- Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu tại Công an cấp tỉnh.

(Không có)

VI. Lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT

24

- Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp tỉnh

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (mẫu ĐD1)

25

- Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ tại Công an cấp tỉnh.

 

(Không có mẫu)

26

- Cấp giấy ký cam kết thực hiện các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp tỉnh

Mẫu ĐD4

VII. Lĩnh vực Quản lý VK-VLN-CCHT

27

- Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh.

- Mẫu VK1; VK5

28

- Cấp mới giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh

- Mẫu VK1; VK5

29

- Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an cấp tỉnh

- Mẫu VK1; VK5

30

- Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ  tại Công an cấp tỉnh

- Giấy phép mua CCHT (mẫu VK3)

31

- Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an cấp tỉnh

- Bản kê khai VK-VLN-CCHT (VK5)

32

- Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an cấp tỉnh.

- Bản kê khai VK-VLN-CCHT (VK5)

33

- Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí công cụ hổ trợ tại Công an cấp tỉnh.

- Bản kê khai VK-VLN-CCHT (VK5)

34

-Cấp mới giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an cấp tỉnh

- Bản kê khai VK-VLN-CCHT (VK5)

VIII. Lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới  đường bộ

35

- Cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp tỉnh

- Giấy khai đăng ký xe

(Mẫu số 01)

36

- Đăng ký, sang tên, di chuyển xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh

- Giấy khai đăng ký xe

(Mẫu số 01)

- Giấy đăng ký xe (Mẫu số 04)

37

- Cấp lại đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp tỉnh

- Giấy khai đăng ký xe

(Mẫu số 01)

38

- Cấp đổi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp tỉnh

- Giấy khai đăng ký xe

(Mẫu số 01)

39

- Cấp giấy chứng nhận xoá sổ đăng ký phương tiện giao thông đường bộ tại Công an cấp tỉnh

- Giấy khai xoá sổ đăng ký xe (theo mẫu 03)

40

- Đăng ký tạm thời phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại Công an cấp tỉnh

- Giấy khai đăng ký xe

(Mẫu số 01)

41

- Đăng ký, sang tên, di chuyển xe đến tỉnh khác tại Công an cấp tỉnh

- Giấy khai sang tên di chuyển (Mẫu số 02)

- Giấy đăng ký xe (Mẫu số 04)

42

- Đục lại số khung, số máy tại Công an cấp tỉnh  

- Giấy khai đăng ký xe (Mẫu 01)

IX. Lĩnh vực Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy

43

- Cấp giấy chứng nhận huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy tại Công an tỉnh Hậu Giang

(Không có mẫu)

44

- Phê duyệt phương án chữa cháy tại Công an tỉnh Hậu Giang

- Phương án chữa cháy (Mẫu PC16)

45

- Thủ tục Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

        (Không có mẫu)

46

-Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm  về cháy, nổ

- Đơn đề nghị cấp “Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ”

47

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy (mẫu PC5)

- Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị (mẫu PC6)

48

-Cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy

- Đơn đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy

49

- Thủ tục Kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy

(Không có mẫu)

50

- Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

(Không có mẫu)

X. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

51

- Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân tại Công an Hậu Giang

1. Bản lý lịch tự khai (1a)

2. Bản thẩm tra lý lịch (1b)

52

- Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

1. Bản lý lịch tự khai (1a)

2. Bản thẩm tra lý lịch (1b)

53

- Tuyển lao động hợp đồng tại Công an các đơn vị, địa phương

1. Bản lý lịch tự khai (1a)

2. Bản thẩm tra lý lịch (1b)

54

- Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân

1. Bản lý lịch tự khai (1a)

2. Bản thẩm tra lý lịch (1b)

XI. Lĩnh vực Chính sách

55

- Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh.

1. Bản khai cá nhân (Mẫu 1A, 1B; 2A, 2B; 3A, 3B).

2. Giấy ủy quyền danh cho thân nhân người chết (Mẫu 04)

3. Biên bản hội nghị liên tịch (Mẫu 05)

4. Biên bản hội nghị BCH hội cựu chiến binh (Mẫu 06 A)

5. Bản sao trích lý lịch của đối tượng (Mẫu 2C).

56

- Thủ tục Xét trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến.

- Mẫu số 04c-AH

57

- Thủ tục xét hưởng trợ cấp đối với Thương binh, người được hưởng chính sách như Thương binh.

- Mẫu số 05-TB1

- Mẫu số 5-TB2b

 

58

- Thủ tục xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khỏi nghĩa 19/8/1945.

(Không có mẫu)

59

- Thủ tục xét công nhận liệt sĩ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

- Mẫu số 3-LS1.

- Mẫu số 3-LS2.

 

60

- Thủ tục xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc.

 - Mẫu số 09 –KC1

 

61

- Thủ tục xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Mẫu số 07-HH2

- Mẫu số 07-HH3

      -  Mẫu số 07-HH6

 

62

- Thủ tục xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc cấp một lần đối với bệnh binh.

- Mẫu số 6-BB1.

- Mẫu số 6-BB2.

 

63

- Thủ tục xét công nhận người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

- Mẫu số 08 –TĐ1

64

- Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

Tờ khai hưởng chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất (Mẫu số: 04/TK/TCKKDX)

65

- Cấp giấy chứng nhận đối tượng miễn học phí cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

1. Tờ khai hưởng chế độ miễn học phí (Mẫu số 05/TK-MHP)

2. Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí (Mẫu số 06/GCN-MHP)

XII. Lĩnh vực Chính sách (Phong trào)

66

- Xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

1.Tờ trình (Mẫu số 01 – KTPTQC.

2. Danh sách (Mẫu số 02 – KTPTQC.

XIII. Lĩnh vực Bảo hiểm y tế

67

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

1. Tờ khai của Hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong CAND về thân nhân được hưởng chế độ BHYT (Mẫu số 01/TK-BHYTTN)

2. Danh sách thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong CAND đủ điều kiện cấp thẻ BHYT (Mẫu số 02/BC_BHYTTN)

68

- Thủ tục Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ Công an nhân dân.

- Bản  khai của sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ CAND về  thân nhân đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn số 3115/BCA-X11 ngày 28/12/2009. của BCA).

XIV. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

69

- Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Đơn tố cáo

(mẫu số 46)

70

- Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

1. Đơn khiếu nại (mẫu số 32)

2. Giấy uỷ quyền khiếu nại (mẫu số 43)

Trở lại