Thủ tục hành chính Sở Công thương
16/12/2009, 15:8 (GMT+7)

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

 

- Không 

 

2

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

 

- Không 

 

 

3

 

Cấp , sữa đổi, bổ sung giấy phép bán lẽ điện nông thôn tại địa phương

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

 

4

 

Cấp phép Tư vấn đầu tư XD Đường dây & Trạm biến áp

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

 

5

 

Cấp phép Tư vấn giám sát thi công

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

 

6

 

Cấp giấy phép hoạt động điện lực

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

7

Cấp thẻ an toàn điện (cấp lại do bị mất)

 

- Không 

8

Cấp thẻ an toàn điện (cấp mới)

- Không 

 

9

Cấp the kiểm tra viên điện lực (Khi thẻ hết hạn sử dụng)

 

- Không 

10

Cấp the kiểm tra viên điện lực (lần đầu)

 

- Không 

11

Cấp the kiểm tra viên điện lực (trường hợp bị mất, hư hỏng)

 

- Không 

12

Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình

Tờ trình

13

Thẩm đinh báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình điện

Tờ trình

14

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các công trình điện

Tờ trình

15

Phê duyệt kế hoạch ngăn ngừa, khắc phục sự cố hóa chất

 

- Không 

 

16

 

Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) vào chai.

 

Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai

 

17

 

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

18

 

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

19

Đăng ký sử dụng máy móc thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

Tờ khai đăng ký

20

Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

- Không 

 

 

21

Tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp nhóm B, C (công trình: hầm mỏ, dầu khí,  vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các dự án công nghiệp chuyên ngành khác, trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng)

 

Đề nghị Về việc tham gia ý kiến thẩm định Thiết kế cơ sở công trình.......

22

Thẩm định thiết kế cơ sở công trình mỏ

Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở

 

23

Thẩm định thiết kế cơ sở dự án khai thác, chế biến khoáng sản rắn.

Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở dự án khai thác chế biến khoán sản rắn

 

24

Thẩm định thiết kế cơ sở Xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp.

Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp

25

Xác nhận Doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô.

 

- Không 

26

Xác nhận máy, thiết  bị nằm trong dây chuyền đồng bộ sản xuất.

 

- Không 

27

Xác nhận thiết bị đồng hồ

 

- Không 

28

Xác nhận thiết  bị nhập khẩu đồng bộ tạo tài sản cố định.

- Không 

 

 

 

 

29

 

 

 

Thủ tục khai báo hóa chất nguy hiểm

1. Đơn đề nghị xác nhận khai báo hoá chất nguy hiểm

2. Bản khai báo hoá chất nguy hiểm

3. Phiếu an toàn hóa chất

30

Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Mẫu MĐ-1 & Mẫu MĐ-2

 

 

31

Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Đơn đăng ký [bổ sung/sửa đổi dấu nghiệp vụ

 

 

 

32

Đăng ký lại dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại (Trường hợp Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại có trụ sở chính tại tỉnh khác, nhưng nay chuyển trụ sở chính đến tỉnh Hậu Giang)

 

Mẫu MĐ-1& Mẫu MĐ-2

 

 

33

Thẩm định đề án khuyến công

 

- Không 

34

Hỗ trợ kinh phí khuyến công

 

- Không 

35

Công nhận làng nghề

 

- Không 

36

Đăng ký đề án khuyến công

 

- Không 

 

37

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas).

Đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lõng

 

38

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

 

 

39

 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

 

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng, trạm bán lẽ xăng

40

Cấp giấy đầu tư kho xăng dầu

 

- Không 

41

Cấp giấy phép kinh doanh rượu

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu

 

 

 

42

 

 

 

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá

- Bảng kê Danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình

 

43

 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas).

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas)

 

 

 

44

 

 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

- Bảng kê trang thiết bị cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp.

 

45

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hang đa cấp bị mất).

Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

 

46

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hang đa cấp bị rách, nát).

 Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

47

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rượu

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh rượu

 

 

 

48

 

 

 

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá

 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá

- Bảng kê Danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối

 

49

Đăng ký bổ sung tổ chức bán hang đa cấp

 

Đơn đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hang đa cấp

 

 

50

 

Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

 

- Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại,

- Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu

 

 

51

Đăng ký kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm

(Thương nhân đăng ký kế hoạch tổ chức hội chợ triễn lãm trước ngày 01 tháng 10  năm trước năm tổ chức hội chợ)

 

- Không 

 

 

52

 

Đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại.

 

- Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại,

- Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu

53

Đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hang đa cấp

54

Đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm

 

Đơn đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại.

55

Cấp giấy phép sản xuất rượu

 

Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu

56

Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

 

Đăng ký thực hiện khuyến mại

 

 

57

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác và trường hợp thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài)

 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

 

 

 

58

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác và trường hợp thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài)

 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

 

 

59

 

Gia hạn Giấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt

Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh

 

 

 60

 

 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt  Nam

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký

  

Trở lại