Thủ tục hành chính Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
27/11/2009, 9:26 (GMT+7)

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

I

 LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 

1

Tiếp công dân khiếu nại, tố cáo

- Đơn khiếu nại hoặc đơn tố cáo

2

Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

- Đơn khiếu nại hoặc đơn tố cáo

3

Giải quyết đơn khiếu nại lần đầu

- Đơn khiếu nại

4

Giải quyết đơn khiếu nại lần 2

- Đơn khiếu nại

5

Giải quyết đơn tố cáo

- Đơn khiếu nại

II

LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ

 

6

 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu, trong trường hợp phải xử lý cấp cứu do bị thương, tai nạn, các bệnh lý (nội, ngoại khoa, chuyên khoa), hoặc thai sản, hoặc tiêm phòng dại khi đi công tác, nghỉ phép ở những nơi không có cơ sở khám chữa bệnh của quân đội, nếu chuyển theo tuyến trên sẽ không bảo đảm an toàn cho người bệnh

- Không

7

 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu, trong trường hợp phải xử lý cấp cứu do bị thương, tai nạn, các bệnh lý (nội, ngoại khoa, chuyên khoa), hoặc thai sản, hoặc tiêm phòng dại khi đi công tác, nghỉ phép ở những nơi không có cơ sở khám chữa bệnh của quân đội, nếu chuyển theo tuyến trên sẽ không bảo đảm an toàn cho người bệnh - Trường hợp chi phí khám, chữa bệnh ở cơ sở dân y cao hơn mức quy định được hưởng.

- Không

8

 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu, trong trường hợp phải xử lý cấp cứu do bị thương, tai nạn, các bệnh lý (nội, ngoại khoa, chuyên khoa),hoặc thai sản, hoặc tiêm phòng dại do địa bàn đóng quân thuộc vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn, xa cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội hoặc cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội không có chuyên khoa hay không đủ năng lực điều trị, phải giới thiệu ra cơ sở dân y để đảm bảo an toàn cho người bệnh

- Không

9

 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng có chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu, trong trường hợp phải xử lý cấp cứu do bị thương, tai nạn, các bệnh lý (nội, ngoại khoa, chuyên khoa), hoặc thai sản, hoặc tiêm phòng dại do địa bàn đóng quân thuộc vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn, xa cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội hoặc cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội không có chuyên khoa hay không đủ năng lực điều trị, phải giới thiệu ra cơ sở dân y để đảm bảo an toàn cho người bệnh - Trường hợp chi phí khám, chữa bệnh ở cơ sở dân y cao hơn mức quy định được hưởng

- Không

10

 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y đối với nữ công nhân viên chức quốc phòng, nữ lao động hợp đồng có chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu, trong trường hợp khám bệnh và điều trị các bệnh sản, phụ khoa, khám thai và sinh con mà cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội không có chuyên khoa phụ sản hoặc cơ sở dân y ở gần hơn bệnh viện quân đội có chuyên khoa phụ sản

- Không

11

 Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y đối với nữ công nhân viên chức quốc phòng, nữ lao động hợp đồng có chỉ tiêu của Bộ Tổng Tham mưu, trong trường hợp khám bệnh và điều trị các bệnh sản, phụ khoa, khám thai và sinh con mà cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội không có chuyên khoa phụ sản hoặc cơ sở dân y ở gần hơn bệnh viện quân đội có chuyên khoa phụ sản - Trường hợp chi phí khám, chữa bệnh ở cơ sở dân y cao hơn mức quy định được hưởng

- Không

III

 LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

12

 Hưởng chế độ ốm đau hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động

- Không

13

 Hưởng chế độ ốm đau hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần điều trị dài ngày

 

- Không

14

 Giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc chăm sóc con ốm đau đối với người lao động.

- Không

15

Giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau đối với người lao động, trường hợp cả cha và mẹ ở cùng đơn vị sử dụng lao động, cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởngchế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ.

- Không

16

Giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau đối với người lao động, trường hợp cha và mẹ ở hai đơn vị sử dụng lao động, cùng tham gia bảo  hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ.

- Không

17

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sảy thai, nạo thai, hút thai hoặc thai chết lưu; người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

- Không

18

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con

- Không

19

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi.

- Không

20

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động, trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi.

- Không

21

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động, trường hợp chỉ có người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi.

- Không

22

Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động, trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội và sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng đến khi con đủ 4 tháng tuổi.

- Không

23

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động đối với người lao động.

- Không

24

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động đối với người lao động.

- Không

25

Giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

- Không

 

26

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động do vết thương, bệnh cũ tái phát.

- Không

27

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động.

- Không

28

Giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, sau thai sản đối với người lao động.

- Không

29

Giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

- Không

30

Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động.

- Không

31

Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động.

- Không

32

Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động bị nhiễm HIV nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (thuộc đối tượng quy định tại Điều 26 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, Điều 29 Nghị định số 68/2007/NĐ- CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân).

- Không

33

Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động chấp hành xong hình phạt tù trả đơn vị rồi sau đó mới giải quyết chế độ hưu trí.

- Không

34

Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động có thời gian công tác di chuyển từ ngoài vào quân đội, hoặc ngược lại; giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, chỉ huy (có hưởng phụ cấp chức vụ); hoặc sổ Bảo hiểm xã hội bị tẩy xoá, sửa chữa, ghi chưa rõ thời gian, ngành nghề công việc...

- Không

35

Giải quyết hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đủ tuổi đời nghỉ  hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa không quá 6 tháng .

- Không

 

 

 

36

Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

- Không

37

Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động phục viên, xuất ngũ về địa phương đã nhận trợ cấp một lần từ quỹ BHXH không quá 12 tháng kể từ ngày Quyết định phục viên, xuất ngũ có hiệu lực, có nguyện vọng bảo lưu thời gian đóng BHXH

- Không

38

Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị phạt tù giam, khi ra tù chuyển thẳng về địa phương.

- Không

39

Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động bị phạt tù giam, khi ra tù chuyển thẳng về địa phươ ng (trường hợp người lao động trước khi bị phạt tù chưa được cấp sổ BHXH).

- Không

40

Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động phục viên, xuất ngũ.

- Không

41

Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao thôi việc.

- Không

42

Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động thôi việc, trường hợp xác định suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Không

43

Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động thôi việc, trường hợp ra nước ngoài để định cư.

- Không

44

Giải quyết trợ cấp tuất đối với người lao động.

- Không

45

Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với người lao động, trường hợp có nhiều thân nhân ở nhiều địa phương khác nhau

- Không

46

Giải quyết trợ cấp tuất đối với người lao động, trường hợp chết trong thời gian điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu.

- Không

47

Giải quyết trợ cấp tuất đối với người lao động, trường hợp chết khi đang hưởng trợ  cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động 61% trở lên, nhưng chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội.

- Không

48

Giải quyết trợ cấp tuất đối với người lao động, trường hợp có con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi

- Không

 

 

 

49

Giải quyết trợ cấp tuất đối với người lao động, trường hợp có con đủ 15 tuổi trở lên, vợ hoặc chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ, hoặc cha mẹ chồng hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp mà người chết khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng chưa đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Không

50

Giải quyết trợ cấp tuất đối với người lao động, trường hợp người lao động chết còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối đa không quá 6 tháng thì đủ 15 năm đóng BHXH.

- Không

IV

CHÍNH SÁCH

51

Hồ sơ và trách nhiệm thực hiện chế độ miễn học phí đối với con HSQ và BS tại ngũ.

- Tờ khai hưởng chế độ miễn học phí

52

Hồ sơ và trách nhiệm thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với gia đình HSQ và BS tại ngũ.

- Tờ khai hưởng chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất

Trở lại