Thủ tục hành chính Ngân hàng Chính sách Xã hội
27/11/2009, 9:20 (GMT+7)

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

A

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

 

1

Thủ tục thành lập Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV)

Mẫu số 10/TD

2

Thủ tục cho vay đối với hộ nghèo

 

3

Thủ tục cho vay các đối tượng chính sách

đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

 

4

Thủ tục cho vay đối với hộ gia đình có công với cách mạng để chuộc sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng (đã cầm cố)

 

5

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ nghèo

Mẫu số 01/TD

6

Thủ tục phê duyệt cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

Mẫu số 01/TD

7

Thủ tục phê duyệt cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Mẫu số 01/TD

8

Thủ tục phê duyệt cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Mẫu số 01/TD

9

Thủ tục phê duyệt cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008 - 2010

Mẫu số 01/TD

10

Thủ tục phê duyệt cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện nghèo

Mẫu số 01B/TD

11

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Dự án vay vốn quỹ OPEC

Mẫu số: 07/TD

 

12

Thủ tục cho vay lưu vụ đối với hộ nghèo

Mẫu số: 07/TD

 

13

Thủ tục cho Gia hạn nợ đối với các chương trình tín dụng mà người vay tham gia vào Tổ TK&VV

Mẫu số 09/TD

 

14

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

Mẫu số 01/TD

Mu s: 01/TDSV

 

15

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình.

Mẫu số 01/TD

Mu s: 01/TDSV

            Mẫu số: 03/TD

16

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý.

      Mẫu số 1b

17

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay đến 100 triệu đồng.

 

Mẫu số 1b

Mẫu số 2

 

18

Thủ tục thẩm định, cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay trên 100 triệu đến 500 triệu đồng.

Mẫu số 1b

Mẫu số 2

 

19

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia đình thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh quản lý

Mẫu số 1b

Mẫu số 01/TD

Mẫu số 03/TD

 

20

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với Hộ gia đình thuộc nguồn vốn do các tổ chức chính trị - xã hội Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên quản lý.

Mẫu số 1b

Mẫu số 01/TD

 

21

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay đến 30 triệu đồng.

Mẫu số 1a

 

22

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức cho vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng

Mẫu số 1a

 

23

 Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức cho vay trên 100 triệu đến 500 triệu đồng.

Mẫu số 1a

24

Thủ tục thẩm định phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay đến 30 triệu  đồng.

Mẫu số 1a

25

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay trên 30 triệu đến 100 triệu đồng.

Mẫu số 1a

26

Thủ tục thẩm định cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc nguồn vốn do UBND tỉnh quản lý mức cho vay trên 100 triệu đến 500 triệu đồng.

Mẫu số 1a

27

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật đến 30 triệu đồng.

Mẫu số 1a

28

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật trên 30 triệu  đến 100 triệu đồng.

Mẫu số 1a

29

Thủ tục thẩm định cho vay giải quyết việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật mức cho vay trên 100 triệu đến 500 triệu đồng.

 Mẫu số 1a

30

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay đến 30 triệu đồng.

Mẫu số 01/TD

Mẫu số 03/TD

 

31

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay trên 30 triệu đến 100 triệu  đồng.

MÉu sè 01A/TD

32

Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay dưới 30 triệu đồng.

Mẫu số 07/TD

33

Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn mức cho vay trên 30 triệu đồng.

 

 

Mẫu số 07/TD

34

Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đối với Hộ gia đình vay vốn để tự xây dựng nhà ở.

Mẫu số 01/TD

Mẫu số: 03/TD

35

Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đối với Hộ gia đình vay vốn để mua trả chậm nhà ở.

Mẫu số 01/TD

Mẫu số: 03/TD

 

36

Thủ tục phê duyệt cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đối với Doanh nghiệp làm nhà bán trả chậm cho hộ dân.

Mẫu số: 01/CVDNXD

 

37

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Hộ gia đình sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý.

Mẫu số 1b

Mẫu số: 03/TD

38

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý mức vay đến 30 triệu đồng.

Mẫu số 1a

39

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma tuý mức vay trên  30 triệu đến 500 triệu đồng.

Mẫu số 1a

40

Thủ tục phê duyệt cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Mẫu số 01/TD

Mẫu số: 03/TD

 

41

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án đa dạng hoá thu nhập  nông thôn tại tỉnh Tuyên Quang (RIDP)

Mẫu 01/ RIDP

Mẫu 02/RIDP

Mẫu 03/RIDP

 

42

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án toàn dân tham gia quản lý nguồn lực tỉnh Tuyên Quang (IFAD)

Mẫu số 01/TD

Mẫu số: 03/TD

 

43

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) mức vay dưới 200 triệu đồng.

Mẫu  số: 01/DNVVN-KfW

44

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay Dự án phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) mức vay trên 200 triệu đến 500 triệu đồng

Mẫu  số: 01/DNVVN-KfW

45

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD) tại các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau.

Mẫu số 01/TD

Mẫu số: 03/TD

 

46

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn mức vay dưới 30 triệu đồng.

Mẫu số: 01/FSDP

Mẫu số: 03/TD

 

47

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn mức vay từ 30 triệu đồng trở lên.

Mẫu số: 01/FSDP

Mẫu số: 03/TD

 

48

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay không  tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn mức vay dưới 30 triệu đồng.

Mẫu số: 01/FSDP

 

49

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp vay vốn Ngân hàng thế giới đối với Hộ vay không  tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn mức vay từ 30 triệu đồng trở lên.

Mẫu số: 01/FSDP

 

50

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ gia đình thuộc nguồn vốn do các tổ chức chính trị - xã hội (Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) quản lý.

Mẫu số 1b

Mẫu số 01/TD

Mẫu số: 03/TD

 

51

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ gia đình thuộc nguồn vốn do các tổ chức chính trị - xã hội (Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) quản lý.

Mẫu số 01/TD

Mẫu số 1b

Mẫu số: 03/TD

 

52

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ gia đình thuộc nguồn vốn UBND cấp tỉnh quản lý.

Mẫu số 1b

Mẫu số 01/TD

Mẫu số: 03/TD

 

53

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ gia đình thuộc nguồn vốn do UBND cấp tỉnh quản lý.

Mẫu số 1b

Mẫu số 01/TD

Mẫu số: 03/TD

 

54

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý.

Mẫu số 1b

55

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý.

Mẫu số 1b

 

56

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay dưới 100 triệu đồng.

Mẫu số 1b

Mẫu số 2

Mẫu số 01/TD

 

57

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay dưới 100 triệu đồng.

Mẫu số 1b

Mẫu số 2

 

58

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay trên 100 triệu đến 500 triệu đồng.

Mẫu số 1b

Mẫu số 2

 

59

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với nhóm hộ gia đình thuộc nguồn vốn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam; Hội người mù Việt Nam và Bộ Quốc phòng quản lý mức vay từ 100 triệu đến 500 triệu đồng.

Mẫu số 1b

Mẫu số 2

 

60

Thủ tục phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình.

Mu s: 01/TDSV

Mẫu số 01/TD

 Mẫu số: 03/TD

 

61

Thủ tục phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua hộ gia đình.

Mẫu số: 01/TDSV

Mẫu số 01/TD

  Mẫu số: 03/TD

 

62

Thủ tục phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

Mẫu số: 01/TDSV

Mẫu số 01/TD

63

Thủ tục phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

Mẫu số: 01/TDSV

Mẫu số 01/TD

64

Thủ tục thẩm định, phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay xuất khẩu lao động.

Mẫu số 01/TD

Mẫu số: 03/TD

 

65

Thủ tục phê duyệt cho vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp người lao động mất việc làm tại các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do suy giảm kinh tế vay vốn từ chương trình cho vay xuất khẩu lao động.

Mẫu số 01/TD

Mẫu số: 03/TD

 

66

Thủ tục xác nhận Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH

Không

67

Thủ tục giải ngân các chương trình tín dụng bằng tiền mặt

Sổ vay vốn

68

Thủ tục giải ngân cho vay các chương trình tín dụng bằng chuyển khoản.

Mẫu số 07/KT

 

69

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với người vay vốn Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever)

Mẫu số 01A/TD-UNI

 

70

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Ban quản lý dự án xã Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever)

Mẫu số 01B/TD-UNI

 

71

Thủ tục giải ngân bằng tiền mặt đến hộ vay vốn dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever)

Mẫu đơn 01/TD-UNV

 

72

Thủ tục giải ngân bằng chuyển khoản cho vay đối với Ban quản lý dự án xã dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever)

Mẫu số 01B/TD-UNI

 

73

Thủ tục xử lý miễn lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân.

Mẫu số 01/NRR

 

74

Thủ tục xử lý miễn lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là tổ chức kinh tế.

Mẫu số 01/NRR

75

Thủ tục xử lý miễn lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp huyện

Mẫu số 02A/NRR

Mẫu số 02B/NRR

Mẫu số 02C/NRR

Mẫu số 02D/NRR

Mẫu số 02Đ/NRR

Mẫu số: 03A(B,C,D,Đ,E)/NRR

MÉu sè: 03/NRR

 

76

Thủ tục xử lý miễn lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp tỉnh

MÉu sè: 04A(B,C,D,§,E)/NRR

MÉu sè: 04/NRR

 

77

Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân.

Mẫu số 01/NRR

78

Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là tổ chức kinh tế.

Mẫu số 01/NRR

79

Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp huyện.

Mẫu số 02A/NRR

Mẫu số 02B/NRR

Mẫu số 02C/NRR

Mẫu số 02D/NRR

Mẫu số 02Đ/NRR

MÉu sè: 03A(B,C,D,§,E)/NRR

MÉu sè: 03/NRR

80

Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp tỉnh.

MÉu sè: 04A(B,C,D,§,E)/NRR

MÉu sè: 04/NRR

 

81

Thủ tục xử lý miễn, giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại Hội sở chính NHCSXH

 

MÉu sè: 05(A,B,C,D,§,E)/NRR

MÉu sè: 05/NRR

82

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân không tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn (trường hợp khách hàng chết)

Mẫu số 01/NRR

83

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân có tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn (trường hợp khách hàng chết)

Mẫu số 01/NRR

84

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân không tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn (trường hợp khách hàng bị mất năng lực hành vi dân sự)

Mẫu số 01/NRR

 

85

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân có tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn (trường hợp khách hàng bị mất năng lực hành vi dân sự).

Mẫu số 01/NRR

 

86

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân không tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn (trường hợp khách hàng bị mất tích).

Mẫu số 01/NRR

 

87

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân có tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn (trường hợp khách hàng bị mất tích)

Mẫu số 01/NRR

 

88

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân vay vốn bị ốm đau thường xuyên phải điều trị dài ngày.

Mẫu số 01/NRR

 

89

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa.

Mẫu số 01/NRR

 

90

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với khách hàng là pháp nhân, tổ chức kinh tế vay vốn bị phá sản, giải thể.

Mẫu số 01/NRR

 

91

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại NHCSXH cấp huyện

Mẫu số 02A/NRR

Mẫu số 02B/NRR

Mẫu số 02C/NRR

Mẫu số 02D/NRR

Mẫu số 02Đ/NRR

MÉu sè: 06A(B,C,D,§,E)/NRR

MÉu sè: 06/NRR

 

92

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ đối với NHCSXH cấp tỉnh

MÉu sè: 07A(B,C,D,§,E)/NRR

MÉu sè: 07/NRR

 

93

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện đơn lẻ, cục bộ tại Hội sở chính NHCSXH

MÉusè:08A(B,C,D,§,E)/NRR

MÉu sè: 08/NRR

 

94

Thủ tục xử lý miễn lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng

Mẫu số 01/NRR

95

Thủ tục xử lý miễn lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng tại NHCSXH cấp huyện

Mẫu số 02A/NRR

Mẫu số 02B/NRR

Mẫu số 02C/NRR

Mẫu số 02D/NRR

Mẫu số 02Đ/NRR

MÉu sè: 03/NRR

Mẫu số: 03A(B,C,D,Đ,E)/NRR

 

96

Thủ tục xử lý miễn lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng tại NHCSXH cấp tỉnh

MÉu sè: 04/NRR

MÉu sè: 04A(B,C,D,§,E)/NRR

 

97

Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng.

Mẫu số 01/NRR

 

98

Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng tại NHCSXH cấp huyện

Mẫu số 02A/NRR

Mẫu số 02B/NRR

Mẫu số 02C/NRR

Mẫu số 02D/NRR

Mẫu số 02Đ/NRR

MÉu sè: 03A(B,C,D,§,E)/NRR

MÉu sè: 03/NRR

 

99

Thủ tục xử lý giảm lãi nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng tại NHCSXH cấp tỉnh

MÉu sè: 04/NRR

MÉu sè: 04A(B,C,D,§,E)/NRR

 

 

100

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng đối với khách hàng không tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn (trường hợp khách hàng bị chết).

 

Mẫu số 01/NRR

 

101

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng đối với khách hàng có tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn (trường hợp khách hàng chết).

Mẫu số 01/NRR

 

102

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng đối với khách hàng không tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn (trường hợp khách hàng bị mất tích)

Mẫu số 01/NRR

103

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng đối với khách hàng có tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn (trường hợp khách hàng bị mất tích)

Mẫu số 01/NRR

 

104

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng tại NHCSXH cấp huyện.

Mẫu số 02A/NRR

Mẫu số 02B/NRR

Mẫu số 02C/NRR

Mẫu số 02D/NRR

Mẫu số 02Đ/NRR

MÉu sè: 06A(B,C,D,§,E)/NRR

  MÉu sè: 06/NRR

 

105

Thủ tục xử lý xoá nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng đối với NHCSXH cấp tỉnh

MÉu sè: 07A(B,C,D,§,E)/NRR

MÉu sè: 07/NRR

 

106

Thủ tục xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng tại Hội sở chính NHCSXH

MÉu sè: 05(A,B,C,D,§,E)/NRR

MÉu sè: 05/NRR

MÉu sè: 08A(B,C,D,§,E)/NRR

MÉu sè: 08/NRR

 

107

Thủ tục xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc diện rộng đối với liên Bộ (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Lao động thương binh và xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt nam).

Không

108

Thủ tục xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô” (Dự án Unilever)

Mẫu số 01/NRR-UNI

 

109

Thủ tục huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV): Gửi tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK&VV.

Mẫu số 01/TK

110

Thủ tục huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV): Rút tiền tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK&VV.

Mẫu số 01/TK

Mẫu số 04/TK

Mẫu số 03/TK

 

B

HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA NHCSXH

 

111

Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền tiết kiệm

Mẫu Giấy gửi tiền tiết kiệm

112

Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền tự nguyện không lấy lãi của khách hàng

Mẫu Giấy gửi tiền tiết kiệm

113

Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền có trả lãi của cá nhân

Mẫu Giấy gửi tiền tiết kiệm

114

Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Gửi tiền có trả lãi của tổ chức

Mẫu Giấy gửi tiền tiết kiệm

115

Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền tiết kiệm

Mẫu Giấy rút tiền tiết kiệm

116

Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền gửi tự nguyện không lấy lãi của khách hàng.

Mẫu Giấy rút tiền tiết kiệm

117

Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền có trả lãi của cá nhân

Mẫu Giấy lĩnh tiền mặt

118

Thủ tục huy động tiền gửi của NHCSXH: Rút tiền có trả lãi của tổ chức

Mẫu Giấy lĩnh tiền mặt

119

Thủ tục thu nợ, thu lãi

Mẫu số 11/KT

 

120

Thủ tục Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là cá nhân

Mẫu số 05/KT

Mẫu số 03/KT

 

121

Thủ tục Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là tổ chức

Mẫu số 01/KT

Mẫu số 02/KT

 

122

Thủ tục Mở tài khoản tiền gửi đối với khách hàng là đồng chủ tài khoản

Mẫu số 01/KT

Mẫu số 02/KT

Mẫu số 03/KT                                                                    Mẫu số 04/KT

 

123

Thủ tục thanh toán trong nước - Thanh toán bằng séc chuyển khoản

Mẫu số 04/KT

Mẫu số 06/KT

 

124

Thủ tục thanh toán trong nước - Thu tiền mặt

Mẫu số 10/KT

Mẫu số 11/KT

 

125

Thủ tục thanh toán trong nước - Chi tiền mặt

Mẫu số 09/KT

Mẫu số 04/KT

 

126

Thủ tục thanh toán trong nước - Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi

Mẫu số 07/KT

 

127

Thủ tục thanh toán trong nước - Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu

Mẫu số 08/KT

 

128

Thủ tục tuyển dụng cán bộ NHCSXH

Không

129

Thủ tục tiếp nhận cán bộ NHCSXH

Không

130

Thủ tục giải quyết khiếu nại trong hệ thống NHCSXH

Không

131

Thủ tục giải quyết tố cáo trong hệ thống NHCSXH

Không

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ nghèo

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD)

2

Thủ tục phê duyệt cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD)

3

Thủ tục phê duyệt cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Giấy đề nghị vay vốn chuộc Sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng (mẫu số 01/CVCS)

Trở lại