Thủ tục hành chính Ban Quản lý các Khu Công nghiệp
16/11/2009, 7:55 (GMT+7)

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Đăng ký danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

2

Đăng ký thay đổi loại hình doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại KCN

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

 

3

Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

4

Cấp phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại KCN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/CHI NHÁNH

5

Cấp, sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép thành lập VPĐD thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài tại KCN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬPVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

6

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập VPĐD thương nhân nước ngoài tại KCN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

7

Cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD thương mại của tổ chức và  thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

8

Xác nhận nhân sự chủ chốt cho các doanh nghiệp trong KCN

 

9

Cấp điều chỉnh Giấy đăng ký nhân sự chủ chốt cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại KCN

 

10

Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

11

Đăng ký bổ sung, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

12

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

13

Đăng ký đổi tên Chi nhánh, VPĐD có phạm vi nằm ngoài tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

14

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

15

Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty TNHH 2 TV

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

16

Chuyển đổi công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

17

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

18

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

19

Xác định thời điểm tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

20

Đăng ký giải thể doanh nghiệp

 

21

Cấp điều chỉnh Giấy phép đầu tư

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

22

Chứng nhận đầu tư dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải thực hiện thẩm tra có quy mô đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

23

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

24

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

25

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

26

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

27

Đăng ký dự án đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư  

BẢN ĐĂNG KÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

28

Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư

BẢN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

29

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

30

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

31

Thẩm tra cấp Giấy Chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

32

Thẩm tra Cấp Giấy Chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

33

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư trong KCN

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

34

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và khắc dấu (một cửa liên thông)

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

35

Chứng nhận đầu tư trong các KCN

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

36

Đăng ký, cấp giấy Chứng nhận đầu tư bên trong các KCN

BẢN ĐĂNG KÝ,ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

37

Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

 

38

Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

39

Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các KCN

BẢN ĐĂNG KÝ LẠI DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

40

Xác nhận tạm ngừng hoạt động hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư vào KCN

 

41

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

 

42

Đăng ký kinh doanh đối với dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

43

Đăng ký chế độ kế toán của doanh nghiệp (đối với dự án đầu tư nước ngoài - một cửa của Ban Quản lý)

Công văn Bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán áp dụng

44

Thủ tục xử l‎ý đơn thư

 

45

Đăng ký lại thang lương, bảng lương

 

46

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B,C  đầu tư trong KCN

 

47

Cấp Chứng chỉ quy hoạch đối với các dự án đầu tư trong KCN

 

48

Điều chỉnh quy hoạch KCN với điều kiện không thay đổi chức năng sử dụng đất và cơ cấu quy hoạch

 

49

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

 

50

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN mẫu D

ĐĂNG KÝ MẪU CHỨ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CO VÀ CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN

51

Cấp gia hạn giấy phép thành lập VPĐD thương nhân nước ngoài trong KCN

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

52

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN mẫu S

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN

53

Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và NĐT nước ngoài lần đầu đầu tư vào KCN sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

54

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được thành lập theo quy định của pháp luật nhưng chưa được cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại NĐ 23/2007/NĐ-CP  cho các doanh nghiệp trong

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

55

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong KCN

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

56

Đăng ký văn phòng phẩm

 

57

Đăng ký cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC (1)

58

Đăng ký gia hạn xác nhận thương nhân mua hàng

 

59

Đăng ký thương nhân mua hàng

 

60

Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài trong KCN

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

61

Thủ tục xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU CHUYỂN CỬA KHẨU

62

Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

63

Đăng ký kinh doanh đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

64

Đăng ký kinh doanh đối với Công ty TNHH 1 thành viên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

65

Đăng ký kinh doanh đối với Công ty Cổ phần

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

66

Đăng ký kinh doanh đối với Công ty hợp danh

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH

67

Đăng ký bổ sung, điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

68

Đăng ký danh sách thành viên cty TNHH 2 TV

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

69

Đăng ký danh sách cổ đông sáng lập Cty Cổ phần

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

70

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1

 

71

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2

 

72

Thủ tục giải quyết tố cáo

 

73

Thủ tục tiếp dân

 

74

Đăng ký kinh doanh đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

75

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

76

Đăng ký hoạt động VPĐD đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

77

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

78

Thông báo lập chi nhánh, VPĐD ở nước ngoài đối với Công ty TNHH 1thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

 

79

Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với Công ty TNHH 1 TV (chủ sở hữu là cá nhân)

 

80

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

81

Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

82

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

83

Thông báo thay đổi trụ sở chính đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

84

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

85

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

86

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

87

Đề nghị cấp lại Giấy CNĐKKD do mất, cháy, …đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

88

Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

 

89

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

 

90

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

91

Đăng ký hoạt động VPĐD đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

92

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

93

Thông báo lập chi nhánh, VPĐD ở nước ngoài đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

 

94

Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

 

95

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

96

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

97

Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

98

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

99

Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện ủy quyền đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

100

Thông báo thay đổi trụ sở chính đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

101

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

102

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

103

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

104

Đề nghị cấp lại Giấy CNĐKKD do mất, cháy, …đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

105

Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

 

106

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

 

107

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

108

Đăng ký hoạt động VPĐD đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

109

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

110

Thông báo lập chi nhánh, VPĐD ở nước ngoài đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 

111

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

112

Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

113

Đăng ký thay đổi thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

114

Đăng ký thay đổi người đại diện ủy quyền của thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

115

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

116

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

117

Đề nghị cấp lại Giấy CNĐKKD do mất, cháy, …đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

118

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 

119

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty Cổ phần

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

120

Đăng ký hoạt động VPĐD đối với Công ty Cổ phần

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

121

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với Công ty Cổ phần

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

122

Thông báo lập chi nhánh, VPĐD ở nước ngoài đối với Công ty Cổ phần

 

123

Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với Công ty Cổ phần

 

124

Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với Công ty Cổ phần

 

125

Đề nghị cơ quan ĐKKD giám sát việc triệu tập và họp đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần

 

126

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

127

Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

128

Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty Cổ phần

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

129

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với Công ty Cổ phần

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

130

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty cổ phần

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

131

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty cổ phần

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

132

Đề nghị cấp lại Giấy CNĐKKD do mất, cháy, …đối với Công ty cổ phần

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

133

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh đối với Công ty cổ phần

 

134

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty Hợp danh

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

135

Đăng ký hoạt động VPĐD đối với Công ty hợp danh

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

136

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với Công ty Hợp danh

THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

137

Thông báo lập chi nhánh, VPĐD ở nước ngoài đối với Công ty hợp danh

 

138

Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với Công ty hợp danh

 

139

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

140

Đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ đối với Công ty hợp danh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

141

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

142

Thông báo thay đổi trụ sở chính đối với Công ty hợp danh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

143

Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với Công ty hợp danh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

144

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty Hợp danh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

145

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty hợp danh

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 

146

Đề nghị cấp lại Giấy CNĐKKD do mất, cháy, …đối với Công ty hợp danh

 

147

Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh

 

148

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh đối với Công ty hợp danh

 

149

Chia Công ty TNHH 1 thành viên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

150

Tách Công ty TNHH 1 thành viên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

151

Sáp nhập Công ty TNHH 1 thành viên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

152

Hợp nhất các Công ty TNHH 1 thành viên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

153

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 1 TV thành công ty cổ phần

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

154

Chia Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

155

Tách Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

156

Sáp nhập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 

157

Hợp nhất Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

158

Chia Công ty Cổ phần

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

159

Tách Công ty Cổ phần

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

160

Sáp nhập Công ty Cổ phần

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

161

Hợp nhất Công ty Cổ phần

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

162

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI

163

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài (Áp dụng cho dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

164

Thẩm tra cấp Giấy CNĐT đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư có quy mô 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

165

Thẩm tra cấp Giấy CNĐT đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư có quy mô 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

166

Thẩm tra cấp Giấy CNĐT đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

167

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập Chi nhánh (Áp dụng cho dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

168

Thẩm tra cấp Giấy CNĐT đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư có quy mô 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Chi nhánh

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

169

Thẩm tra cấp Giấy CNĐT đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

170

Thẩm tra cấp Giấy CNĐT đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư có quy mô 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

171

Thẩm tra cấp Giấy CNĐT đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập chi nhánh

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

172

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (Áp dụng cho dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

173

Thẩm tra cấp Giấy CNĐT đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư có quy mô 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

174

Thẩm tra cấp Giấy CNĐT đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư có quy mô 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

175

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

176

Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy CNĐT

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

177

Chuyển nhượng dự án đầu tư

BẢN ĐĂNG KÝ, ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

178

Thanh lý dự án đầu tư

 

179

Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư

 

180

Đăng ký đổi Giấy CNĐT theo quy định Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

BẢN ĐĂNG KÝ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

181

Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành công ty TNHH một thành viên

BẢN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

2

Cấp phép xây dựng công trình xây dựng

Đơn xin cấp phép xây dựng

3

Cấp phép xây dựng nhà ở trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung

Đơn xin cấp phép xây dựng

4

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở, công trình xây dựng

Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng

5

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng

6

Gia hạn Giấy phép xây dựng nhà ở, công trình xây dựng

Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng công trình xây dựng

 

Trở lại