Thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo
16/11/2009, 7:53 (GMT+7)

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Cấp bằng tốt nghiệp THPT

 

- Không 

2

Cấp bằng tốt nghiệp Bổ túc THPT

 

- Không 

3

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT

ĐƠN XIN CHỈNH SỬA NỘI DUNG BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận Bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ ngành học mầm non

- Không 

 

5

Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông

 

- Không 

6

Cấp giấy xác nhận tốt nghiệp

- Không 

 

7

Cấp lại giấy xác nhận tốt nghiệp

 

- Không 

8

Cấp phép dạy thêm cấp trung học phổ thông

ĐƠN XIN DẠY THÊM

9

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Đơn xin chuyển trường (không quy định mẫu)

10

Thủ tục đăng ký và công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

 

- Không 

11

Công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia

Tờ trình đề nghị công nhận

12

Thủ tục kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

1. Mẫu biên bản kiểm tra đánh giá trường tiểu học theo Mức chất lượng tối thiểu

2. Mẫu biên bản kiểm tra đánh giá trường tiểu học đạt Chuẩn quốc gia

13

Cử tuyển vào Phổ thông Dân tộc Nội trú

 

- Không 

14

Thủ tục mua sắm bằng hình thức đấu thầu rộng rãi

Mẫu hồ sơ mời thầu

15

Thủ tục đấu thầu mua sắm trực tiếp

Mẫu biểu riêng theo từng hồ sơ, không quy định, phát sinh từ yêu cầu thực tế

16

Điều chỉnh bằng tốt nghiệp do cải chính hộ tịch

Đơn xin điều chỉnh bằng tốt nghiệp

17

Điều chỉnh bằng tốt nghiệp do có nhiều khai sinh khác nhau

Đơn xin điều chỉnh bằng tốt nghiệp

18

Điều chỉnh bằng tốt nghiệp do không đúng với hồ sơ gốc

Đơn xin điều chỉnh bằng tốt nghiệp

19

Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên văn bằng

Đơn xin điều chỉnh bằng tốt nghiệp

20

Thủ tục đình chỉ hoạt động trường Trung cấp chuyên nghiệp

 

- Không 

21

Thủ tục đình chỉ hoạt động trường Trung học phổ thông

 

- Không 

22

Thủ tục đăng ký dự thi đại học cao đẳng

Hồ sơ theo mẫu quy định

23

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1

 

- Không 

24

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2

 

- Không 

25

Thủ tục giải quyết tố cáo

- Không 

 

26

Thủ tục giải thể trường Trung học phổ thông

 

- Không 

27

Thủ tục xin đi học sau đại học ở nước ngoài

1. Giấy giới thiệu của cơ quan(dành cho học viên là cán bộ công chức)

2. Giấy giới thiệu của trường đại học (dành cho sinh viên mới tốt nghiệp)

3. Đề cương nghiên cứu của ứng viên dự thi nghiên cứu sinh

4. Giấy giới thiệu của nhà khoa học (dành cho ứng viên thạc sỹ)

5. Ý kiến nhận xét của công an địa phương

28

Đấu thầu mua sắm chào hàng cạnh tranh

Biểu chào giá

29

Thủ tục xử lý đơn thư

 

- Không 

30

Thủ tục nghỉ việc

 

- Không 

31

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp

 

- Không 

32

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông

 

- Không 

33

Thủ tục thành lập trường Trung học phổ thông

 

- Không 

34

Thủ tục xin học lại tại trường khác

 

- Không 

35

Thủ tục thành lập trường, nhà trẻ tư thục

- Không 

 

36

Thủ tục thuyên chuyển, giáo viên

 

- Không 

37

Thủ tục tiếp dân

 

- Không 

38

Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông

- Không 

 

39

Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông

 

- Không 

40

Thủ tục tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông

Đơn xin xét tuyển

41

Thủ tục tuyển sinh lớp 10

 

- Không 

42

Thủ tục xét tặng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

1. Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

2. Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

3. Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

4. Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

5. Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc giáo dục Mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, trung tâm GDTX, trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề;

6. Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú thuộc Giáo dục Đại học, Cao Đẳng

43

Thủ tục mở cơ sở giảng dạy Tin học, Ngoại ngữ

ĐƠN XIN MỞ CƠ SỞ GIẢNG DẠY

44

Thủ tục đăng ký học theo chế độ cử tuyển

Đơn đăng ký học theo chế độ cử tuyển

45

Thủ tục xin học tại lớp đầu cấp trung học phổ thông

 

- Không 

46

Thủ tục thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp

 

- Không 

47

Thủ tục xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

1. Bản tóm tắt thành tích theo mẫu  (03 biểu mẫu 2A, 2B, 2C)

2. Mẫu công văn đề nghị (03 biểu mẫu 1A, 1B, 1C)

 

STT

Tên Thủ Tục Hành Chính

Mẫu Đơn, Tờ Khai

1

Cấp giấy chứng nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục mức độ 3

- Báo cáo tự đánh giá.

- Bản đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục

2

Phúc Khảo Bài Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Đơn xin phúc khảo bài thi

Trở lại