Thủ tục hành chính Sở Lao động thương binh & Xã hội
14/11/2009, 10:24 (GMT+7)

STT
Tên Thủ Tục Hành Chính
Mẫu Đơn, Tờ Khai
1                     
Không
2                     
Không
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                
Tiếp nhận các đối tượng là người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người tàn tật, người tâm thần mãn tính, người nhiễm HIV/AIDS vào cơ sở bảo trợ xã hội
11                
12                
13                
Không
14                
Đơn xin cấp học bổng
15                
Không
16                
17                
Đơn xin hỗ trợ do đối tượng hoặc người giám hộ tự viết có xác nhận của địa phương nơi cư trú
18                
19                
Không
20                
Không
21                
22                
23                
24                
Không 
25                
Không
26                
Không
27                
28                
29                
30                
31                
32                
 
33                
34                
35                
Không
36                
37                
Không
38                
39                
40                
 
41                
- Bản sao Giấy khai sinh của người xin hưởng chế độ
- Bản sao Giấy chưng nhận người có công(để đối chiếu).
- Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục, đào tạo.
42                
- Danh sách xin cấp lại Bằng “Tổ quốc Ghi công”(Mẫu số 2)
43                
Không
44                
45                
Không
46                
 
47                
- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở của đối tượng.
- Tờ trình của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
48                
49                
Không
50                
Không
51                
Không
52                
Không
53                
 
54                
Không
55                
Không
56                
Không
57                
58                
Thủ tục quyết định về việc điều dưỡng người có công
Không
59                
Mẫu 05: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu vệc làm.
60                
- Mẫu số 1: Phiếu đăng ký dự tuyển lao động.
- Mẫu 4: Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài
 
61                
- Mẫu số 1: Phiếu đăng ký dự tuyển lao động.
- Mẫu số 2: Lý lịch tự thuật.
- Mẫu số 4: Công văn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài.
62                
- Mẫu số 6: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lao động.
- Mẫu số 7: Công văn đề nghị cấp lại giấy phép lao động nước ngoài.
63                
Mẫu danh sách số người đề nghị cấp sổ lao động.
 
64                
Không
65                
Mẫu số 05a: Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh.
66                
Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân
67                
Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập
68                
- Mẫu số 1: Văn bản thoả thuận của người lao động làm thêm giờ.
- Mẫu số 2: Công văn xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm.
- Mẫu số 3: Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
69                
Mẫu số 1: Đăng ký Nội quy lao động.
Mẫu số 2: Quyết định ban hành NQLĐ.
70                
Không
71                
Không
72                
Mẫu 1: Đăng ký sử dụng lao động.
73                
Mẫu số 5: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NQLĐ.
74                
Không
75                
Không
76                
Không
77                
Không
78                
Mẫu 07: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép
79                
Mẫu số 5: Công văn đề nghị gia hạn giấy phép lao động nước ngoài.
80                
Danh sách đề nghị nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước.
81                
Mẫu số 8: Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài.
 
82                
Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân.
 
83                
Mẫu số 4
84                
Không
85                
Không
86                
Không
87                
Không
88                
Không
89                
Không
90                
- Mẫu số 2: Lý lịch tự thuật
- Mẫu số 8: Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài.
91                
- Mẫu số 2: Lý lịch tự thuật
- Mẫu số 4: Công văn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài.
92                
- Mẫu số 2: Lý lịch tự thuật
- Mẫu số 4: Công văn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài.
93                
- Mẫu số 2: Lý lịch tự thuật
- Mẫu số 4: Công văn đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài.
94                
Không
95                
- Mẫu số 5a:
- Mẫu số 6: Đề án thành lập TTDN.
- Quy chế Mẫu của Trung tâm Dạy nghề.
96                
- Mẫu số 5b: Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục.
- Mẫu số 6: Đề án thành lập TTDN.
- Quy chế Mẫu của Trung tâm Dạy nghề.
97                
- Mẫu số 3a: Văn bản đề nghị thành lập trường của đơn vị thuộc Bộ, cơ quan trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung cấp nghề công lập;
- Mẫu số 4: Đề án thành lập trường trung cấp nghề.- Điều lệ mẫu Trường Trung cấp nghề
98                
- Mẫu số 3b: Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục.
- Mẫu số 4: Đề án thành lập trường trung cấp nghề.
- Điều lệ mẫu Trường Trung cấp nghề.
99                
- Mẫu số 1: Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.
- Mẫu số 3: Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những  
nghề đăng ký hoạt động.
100            
- Mẫu số 1: Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.
- Mẫu số 2: Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động.
101            
- Mẫu số 1: Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề.
- Mẫu số 2:  Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề đăng ký hoạt động.
102            
- Mẫu số 6: Đơn đăng ký bổ sung.
- Mẫu số 7: Báo cáo giải trình lý do đăng ký bổ sung và thực trạng về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề.
103            
- Mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề theo mẫu số I
- Mẫu Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề mẫu số II
- Mẫu Chứng chỉ sơ cấp nghề theo mẫu số III
- Mẫu bản sao bằng, chứng chỉ nghề mẫu số IV
- Mẫu bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề theo mẫu số V
- Mẫu bản sao Chứng chỉ sơ cấp nghề theo mẫu số VI
104            
Thẩm định thanh lý hợp đồng với các tổ chức cơ sở dạy nghề thực hiện các dự án thuộc chương trình đào tạo nghề
 
105            
- Mẫu số 1 ( phiếu đầu vào)
- Mẫu số 2 ( Danh sách đăng ký lớp học nghề LĐNT năm…)
106            
Không
107            
Đơn tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm
 
108            
Không
 
109            
Không
 
110            
Không
 
111            
Không
 
112            
Không
 
113            
Không
 
114            
Không
 
115            
Mẫu tờ khai Dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
116            
Không
117            
Không
118            
Không
119            
Không
120            
Không
121            
Không
122            
- 01 Sơ yếu Lý lịch. (theo mẫu quy định).
- 01 Đơn tự nguyện đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc. (theo mẫu quy định)
- 02 Bản đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc, được in bằng tiếng Anh và tiếng Việt có đóng dấu của Trung tâm Lao động ngoài nước.(theo mẫu quy định)
- 06 Giấy khám và chứng nhận sức khỏe ( 03 bằng tiếng Việt, 03 bằng tiếng Anh, theo mẫu quy định)
 
123            
Không
124            
Không
125            
- 02 sơ yếu lý lịch (theo mẫu )
- 01 giấy cam kết bảo lãnh (theo mẫu)
- 01 đơn tự nguyện đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
- Giấy kiểm tra và chứng nhận sức khoẻ
- Hợp đồng đi làm việc tại nước ….
 

Trở lại