Giới thiệu
9/12/2014, 16:7 (GMT+7)

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG THÀNH KỲ

     "HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN"

 

Giới thiệu Sơ đồ tổ chức Chức năng
hoạt động
Công trình đã thực hiện Công trình đang thực hiện Liên hệ


Nền kinh tế của nước ta nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng được đánh giá là phát triển ổn định, bền vững. Đạt được thành tựu đó là sự phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế, trong đó có sự đóng góp tích cực của kinh tế tập thể mà nòng cốt là vai trò của hợp tác xã (HTX).

Trong nền kinh tế hiện nay, từ môi trường kinh tế tập thể, tỉnh Hậu Giang nhận thấy rõ tiềm năng, lợi thế mà HTX mang lại cho nền kinh tế, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hậu Giang đã đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách mà gần đây nhất là thông qua Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của (HTX) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016 và định hướng đến năm 2020, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các HTX phát triển nhất là hợp tác xã xây dựng các công trình nông thôn mới.

Hiện tỉnh Hậu Giang có khoảng 190 hợp tác xã, trong đó 125 hợp tác xã nông nghiệp và 65 hợp tác xã phi nông nghiệp. Những năm gần đây, hợp tác xã phi nông nghiệp, đặc biệt là hợp tác xã xây dựng phát triển khá nhanh, năng lực cạnh tranh có nhiều chuyển biến, một số hợp tác xã tham gia đấu thầu và trúng thầu những công trình có khối lượng giá trị lớn đã đáp ứng phần nào nhu cầu xây dựng của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Là một trong số 29 HTX xây dựng, Hợp tác xã Xây dựng Thành Kỳ (trụ sở tại huyện Châu Thành A) được đánh giá là một trong số các HTX phát triển bền vững, đạt hiệu quả cao. Sự kiện toàn của các Phòng, Ban và tính chuyên môn, nghiệp vụ cao của từng nhân sự trong bộ máy tổ chức và nhân sự của HTX đã đảm bảo đáp ứng và thực hiện tốt chức năng, ngành nghề đăng ký hoạt động của HTX đó là: Xây dựng, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình công nghiệp - dân dụng, kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, xây dựng cầu đường, giao thông nông thôn, cho thuê thiết bị xây dựng, cây lắp các công trình hệ thống lưới điện, trạm biến áp, điện công nghiệp, điện dân dụng, thi công hệ thống chiếu sang công cộng, thi công đầu tư xây dựng dự án, thi công công trình thủy lợi, nạo vét kênh mương.

Chỉ mới sau vài năm thành lập và đi vào hoạt động, Hợp tác xã Xây dựng Thành Kỳ đã triển khai xây dựng hoàn thành 07 công trình xây dựng (Trường Mẫu Giáo Tân Hòa, Trung tâm Văn hóa thông tin thể thao huyện Châu Thành A, Trung tâm Văn hóa thị trấn Bảy Ngàn, Trường Tiểu học Trương Thị Xinh, Trường THCS Tân Hòa, Kho lưu trữ của UBND Châu Thành A, Trường mẫu giáo Tuổi Hồng) với tổng giá trị hơn 24 tỷ đồng và đang triển khai xây dựng 04 công trình khác (TTVH  thị trấn Cái Tắc, Trạm Y tế xã Trường Long Tây, Công trình sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Thạnh Xuân, Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành A) với tổng giá trị gần 15 tỷ đồng. Các công trình HTX trúng thầu và triển khai thi công đều đạt kế hoạch, tiến độ đề ra, đồng thời, luôn lấy chất lượng, hiệu quả sử dụng của công trình làm nguyên tắc hàng đầu trong thi công.

Hướng tới, trên cơ sở được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, cùng với sự tự thân vận động, thích ứng thị trường, tin rằng Hợp tác xã Xây dựng Thành Kỳ sẽ tiếp tục vươn xa, xây dựng nhiều công trình mới, đặc biệt là công trình nông thôn mới, đẹp, chất lượng, góp phần cho sự phát triển bộ mặt của tỉnh nói chung và của huyện Châu Thành A nói riêng./

Trở lại