Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/9/2008 đến ngày 12/9/2008
25/9/2008, 16:1 (GMT+7)

THÔNG BÁO
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang
từ ngày 08/9/2008 đến ngày 12/9/2008
----------------------

*THỨ HAI (08/9):

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Lê Hoàng Tươi) dự Lễ khai giảng các lớp BTVH năm học 2008 – 2009. Điểm tại Trung tâm GDTX huyện Vị Thuỷ.

- 8 giờ, Giám đốc dự Lễ khởi công công trình: Trụ sở làm việc và Hội trường Tỉnh uỷ Hậu Giang. Điểm tại khu vực 2, phường 4, thị xã Vị Thanh.

- 9 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hoài Thuý Hằng) dự lễ khởi công xây dựng trụ sở BHXH tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang.  

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc họp hội ý về tình hình nhân sự Văn phòng Sở. Điểm tại Phòng họp Sở GD&ĐT. Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị nội dung thông qua.

- 15 giờ, Giám đốc và Phó Giám đốc (Lê Hoàng Tươi) làm việc với Lãnh đạo Phòng kế hoạch – Tài chính về phương thức tính kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2009. Điểm tại Phòng họp Sở GD&ĐT. Đồng chí Phan Văn Hải và Nguyễn Văn Bên chuẩn bị nội dung thông qua. 

            *THỨ BA (09/9):

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp nghe Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND báo cáo kết quả giám sát về việc sử dụng NSNN, thu chi học phí, quỹ xây dựng và nợ tồn đọng trong ngành giáo dục – đào tạo từ năm 2007 trở về trước. Điểm tại Phòng họp Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Lê Hoàng Tươi) dự Hội nghị tổng kết năm học 2007 – 2008 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2008 – 2009 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp. Mời các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Lễ khởi công xây dựng công trình: Trụ sở văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Khu hành chính UBND tỉnh, đường Tây sông Hậu, phường 5, thị xã Vị Thanh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hoài Thuý Hằng) dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Điểm tại Hội trường Uỷ ban MTTQ tỉnh. 

*THỨ TƯ (10/9):

- 6 giờ 30 phút, Giám đốc dự Lễ giao quân đợt 2 tại Châu Thành A.

- 13 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hoài Thuý Hằng) họp Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 1 VP.UBND tỉnh.

- 14 giờ, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) họp nghe Trường Đại học Cần Thơ thông qua về nội dung và hình thức Website của Sở. Điểm tại Phòng họp Sở GD&ĐT. Mời đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Khảo thí – CNTT cùng dự. 

- Phó Giám đốc (Lê Hoàng Tươi) làm việc tại cơ quan. 

 *THỨ NĂM (11/9):

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc và Phó Giám đốc (Lê Hoàng Tươi) họp thông qua quy hoạch tổng thể ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn từ nay đến năm 2020. Điểm tại Phòng họp số 2 VP.UBND tỉnh. Mời đồng chí Phan Văn Hải cùng dự.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hoài Thuý Hằng) dự Lễ trao học bổng “Vinamilk-Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” năm học 2007 – 2008. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục Tiểu học chuẩn bị nội dung và ra thơ mời.

- 13 giờ 30 phút, Giám đốc và các Phó Giám đốc (Lê Hoàng Tươi, Nguyễn Hoài Thuý Hằng) họp chuẩn bị nội dung Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2007 – 2008. Điểm tại Phòng họp Sở GD&ĐT. Mời đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra, Kế hoạch – Tài chính, Tổ chức cán bộ, các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở, đại diện Lãnh đạo Công ty CPSTBTH và Ban QLDAĐTXDTH cùng dự. Phòng Giáo dục Trung học chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo thông qua, Văn phòng thông qua danh sách học sinh, giáo viên được tuyên dương.

- Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) theo học lớp Cao cấp Chính trị. 

*THỨ SÁU (12/9):

- 7 giờ 30 phút, Giám đốc họp Hội đồng nhân dân tỉnh (bất thường). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30 phút, Phó Giám đốc (Nguyễn Hùng Nhiên) dự Hội nghị tổng kết năm học 2007 – 2008 và triển khai nhiệm vụ năm học 2008 – 2009 bậc Trung học. Điểm tại Hội trường Sở GD&ĐT. Phòng Giáo dục Trung học chuẩn bị nội dung và ra thơ mời.

- 13 giờ 30 phút, Các Phó Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng uỷ Sở để triển khai Quyết định điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo Công đoàn ngành và thông qua bảng tự phê chuyển công tác của đồng chí Lê Thành Phước. 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký và đóng dấu)
Trịnh Anh Việt

LichLamViec 08-9 12-9.doc
Trở lại