Chi tiết văn bản
Số văn bản: 16/TB-SNNPTNT
Ngày ký: 20/5/2016
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang
Trích yếu:

Về việc tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

Tệp nội dung:
thongbao.rar
Trở lại