Chi tiết văn bản
Số văn bản: 349/CV-UBND
Ngày ký: 16/3/2018
Loại văn bản: CÔNG VĂN
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Phụng Hiệp
Trích yếu:

V/v phúc đáp Công văn số 11/CV.TA ngày 01/02/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

Tệp nội dung:
349/CV-UBND.doc
Thoa - T?n (Toà t?nh).doc
Trở lại