Chi tiết văn bản
Số văn bản: 40/BC-UBND
Ngày ký: 16/3/2018
Loại văn bản: BÁO CÁO
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Phụng Hiệp
Trích yếu:

Kết quả test nhanh các chất gây nghiện

Tệp nội dung:
40/BC-UBND.doc
BÁO CÁO K?T QU? XÉT NGHI?M.doc
Trở lại