Chi tiết văn bản
Số văn bản: 341/CV-UBND
Ngày ký: 16/3/2018
Loại văn bản: CÔNG VĂN
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Phụng Hiệp
Trích yếu:

V/v góp ý các dự thảo Kế hoạch

Tệp nội dung:
341/CV-UBND.doc
320,340SYT trl hop y KH NQ 20,21.doc
Trở lại