Chi tiết văn bản
Số văn bản: 239/BC-UBND
Ngày ký: 12/10/2017
Loại văn bản: BÁO CÁO
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Phụng Hiệp
Trích yếu:

Báo cáo Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017

Tệp nội dung:
239/BC-UBND.doc
BC T?NG K?T CCHC 2017.doc
Trở lại