Chi tiết văn bản
Số văn bản: 1433/CÔNG VĂN -UB
Ngày ký: 10/10/2017
Loại văn bản: CÔNG VĂN
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Phụng Hiệp
Trích yếu:

V/v cho chủ trương thay cửa nhôm nhà vệ sinh Khu hành chính UBND huyện.

Tệp nội dung:
1433/CÔNG VAN -UB.doc
Chu truong thay c?a nhôm nhà v? sinh VP-UBND.docx
Trở lại