Chi tiết văn bản
Số văn bản: 1432/CÔNG VĂN -UB
Ngày ký: 10/10/2017
Loại văn bản: CÔNG VĂN
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Phụng Hiệp
Trích yếu:

V/v cho chủ trương lắp cửa cầu thang sắt Alu, kệ hồ sơ.

Tệp nội dung:
1432/CÔNG VAN -UB.doc
Chu truong L?p c?a c?u thang, k? h? so VP-UBND.docx
Trở lại