Chi tiết văn bản
Số văn bản: 1340/CÔNG VĂN -UB
Ngày ký: 10/10/2017
Loại văn bản: CÔNG VĂN
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Phụng Hiệp
Trích yếu:

Về việc báo cáo thống kê công tác Tư pháp năm 2017

Tệp nội dung:
1340/CÔNG VAN -UB.doc
CV BAO CAO CONG TAC TU PHAP NAM 2017.doc
Trở lại