Chi tiết văn bản
Số văn bản: 1339/CÔNG VĂN -UB
Ngày ký: 10/10/2017
Loại văn bản: CÔNG VĂN
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Phụng Hiệp
Trích yếu:

V/v phối hợp thực hiện Thông báo số 170/TB-VP.UBND ngày 25/9/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang

Tệp nội dung:
1339/CÔNG VAN -UB.doc
Thuc hien TBKL 170.doc
Trở lại