Chi tiết văn bản
Số văn bản: 1338/CÔNG VĂN -UB
Ngày ký: 10/10/2017
Loại văn bản: CÔNG VĂN
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Phụng Hiệp
Trích yếu:

Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 2351/HD-LN ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự - Sở Nội vụ - Sở Tài chính – Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hậu Giang

Tệp nội dung:
1338/CÔNG VAN -UB.doc
2351 Huong dan mo so noi dung de an 07.doc
Trở lại