Chi tiết văn bản
Số văn bản: 1339/QĐ-BKHĐT
Ngày ký: 12/7/2018
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Trích yếu:

về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tệp nội dung:
1339_QD-BKHDT_251440.doc
Trở lại