Chi tiết văn bản
Số văn bản: 549/QĐ-BKHĐT
Ngày ký: 12/7/2018
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:

Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê hoạch và Đầu tư

Tệp nội dung:
549.pdf
Trở lại