Chi tiết văn bản
Số văn bản: 295/SKHĐT-KTĐN
Ngày ký: 16/4/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trích yếu:

V/v cung cấp thông tin hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-Cp

Tệp nội dung:
295/SKHÐT-KTÐN.doc
cv bao cao FDI nam 2007 to 2017.doc
Trở lại